Flora & Fauna

Opening Faunapassage onder A44 mét Ontdek-de-natuur activiteit

16 mei 2024|

Op woensdagmiddag 22 mei 2024 openen Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en gemeente Wassenaar de nieuwe faunapassage onder de A44 bij knooppunt Ommedijk tussen Wassenaar en Leiden. Na de opening organiseer IVN Leidse Regio bij de faunapassage naast het fietspad een gratis ontdek-de-natuur activiteit voor én met kinderen.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Veldesdoorn

25 maart 2024|

De veldesdoorn is populair, omdat hij op bijna alle bodemsoorten kan groeien en goed bestand is tegen harde wind, droogte, luchtverontreiniging en strooizout. De A44 tussen Den Haag en Leiden is van oudsher een ‘groene snelweg’. Om dat beeld te behouden, zijn na de verbreding van de A44 opnieuw veldesdoornhagen aangeplant De aanplant van deze ruim 42.000 haagplanten was in 2021 het eerste groen dat terug geplant werd langs de RijnlandRoute. Benieuwd naar de kenmerken van de veldesdoorn en waarom juist voor deze soort is gekozen?

Dierenvoedselbos tussen Europaweg en Vlietweg

15 maart 2024|

In de uiterste noordhoek van de Oostvlietpolder, tussen Vlietweg en Europaweg, is begonnen met de aanplant van het ‘Dierenvoedselbos’. Dit bos is compensatie voor de bomenkap elders in Leiden, voornamelijk rond de A44. Dit is echter niet zomaar een bos. De bomen en struiken gaan dienen als geleiding naar de nieuwe faunapassage die onder de Europaweg gerealiseerd gaat worden.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Winterlinde

20 december 2023|

De linde is één van de bekendste en populairste bomen in Nederland en Europa. Dit was al zo bij de Kelten en Germanen en nu nog is het één van de meest aangeplante bomen. Langs de RijnlandRoute is de winterlinde het best herkenbaar als laanboom richting de viaducten van de Tjalmaweg.

Tjalmaweg: aanplant 250 bomen

30 november 2023|

In het projectgebied van de Tjalmaweg worden momenteel 250 bomen geplant. Deze werkzaamheden vinden plaats op drie locaties: bij het viaduct Valkenburg-West, in de parkstrook en vlakbij de Torenvlietbrug. De aanplant vindt nu plaats omdat bomen in een soort winterslaap zijn en zo beter aanslaan.

Definitieve inrichting parkstrook naast de Tjalmaweg

27 mei 2023|

Tot aan de zomer voltooien we de inrichting van de parkstrook ten noorden van de nieuwe Tjalmaweg. Hier kun je straks wandelen, fietsen, ontmoeten en spelen. Wil je weten hoe de parkstrook er straks definitief uitziet? En waar wandelpaden, doorfietspad, bruggetjes en speeltoestellen komen? Je leest het in dit nieuwsbericht, net als waar we diverse bomensoorten en struiken in de parkstrook aanplanten.

Besluit bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg ter inzage

12 mei 2023|

Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg moeten er bomen weg. Ook voor de herinrichting van het Lammenschansplein en de nieuwe Trekvlietbrug en Lammebrug moeten er bomen weggehaald worden. De provincie Zuid-Holland heeft een omgevingsvergunning voor de bomenkap bij de gemeente Leiden aangevraagd. In dit bericht lees je meer over de vergunning en de stukken die ter inzage liggen.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Klimop

22 maart 2023|

Sommigen zien deze plant enkel als ongewenste woekeraar die alles overneemt als je even geen onderhoud pleegt. Maar de klimop, of Hedera helix, is juist ongelooflijk waardevol voor de natuur om ons heen. Binnen de RijnlandRoute wordt deze robuuste klimmer ruim 25.000 keer aangeplant bij alleen al de N206 Tjalmaweg

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Zachte berk

10 januari 2023|

Met haar opvallende witte stam is de berk een boom die iedereen kan herkennen. De witte schors maakt de berk geliefd voor tuin, park en straat. Binnen de RijnlandRoute hebben we vooral de zachte berk aangeplant. Langs de A44 en langs de A4/Hofvlietweg in de Oostvlietpolder.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Zwarte els

14 juni 2022|

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden, onder andere door gevarieerd terug te planten. Om meer te vertellen over welke soorten er terugkomen langs de RijnlandRoute, zetten we iedere maand een boom of struik in de spotlight. Dit keer: de zwarte els. Deze boom is binnen de RijnlandRoute één van de meest aangeplante bomen.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Hazelaar

23 mei 2022|

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden, onder andere door gevarieerd terug te planten. Om meer te vertellen over welke soorten er terugkomen langs de RijnlandRoute, zetten we iedere maand een boom of struik in de spotlight. Dit keer: de hazelaar, een sterke en snelle groeier.

Parkbos met 280 bomen langs hofvlietweg

1 april 2022|

Ook aan de A4-kant is Verheij Groenzorg in opdracht van Comol5 gestart met de groencompensatie. Hier is in de Oostvlietpolder, langs de Hofvlietweg, een parkbos aangelegd met 280 bomen, 1400 boomvormers en 2000 struikplantjes.

Aquaduct houdt eeuwenoude veenstroom in stand

8 maart 2022|

Een belangrijke schakel in het behouden van de ecologische verbindingen, nadat de nieuwe N434 is aangelegd, is het aquaduct dat over de verdiepte ligging is aangelegd. Dankzij het aquaduct blijft de Veenwatering exact liggen waar die altijd al lag, in een strakke lijn van Den Haag tot aan de Oude Rijn in Leiden.

Groencompensatie Hadewychlaan van start

14 januari 2022|

In de week van 17 januari starten we met het terug brengen van het groen langs de A44 bij de Hadewychlaan. Er worden struiken en bomen geplant, waaronder de wintereik, de veldesdoorn en de zachte berk. De bomen en struiken worden in delen geleverd en geplant.

Groencompensatie: meer dan simpelweg bomen terugplanten

15 december 2021|

Welke uitdagingen zijn er bij het compenseren van groen? In dit artikel vertellen de landschapsarchitect van de provincie en de adviseur bomen en ecologie van Leiden over omgaan met beperkte ruimte, het belang van open weides en de ecologische waarde van nieuwe aanplant.

Opening Faunapassage onder A44 mét Ontdek-de-natuur activiteit

16 mei 2024|

Op woensdagmiddag 22 mei 2024 openen Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en gemeente Wassenaar de nieuwe faunapassage onder de A44 bij knooppunt Ommedijk tussen Wassenaar en Leiden. Na de opening organiseer IVN Leidse Regio bij de faunapassage naast het fietspad een gratis ontdek-de-natuur activiteit voor én met kinderen.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Veldesdoorn

25 maart 2024|

De veldesdoorn is populair, omdat hij op bijna alle bodemsoorten kan groeien en goed bestand is tegen harde wind, droogte, luchtverontreiniging en strooizout. De A44 tussen Den Haag en Leiden is van oudsher een ‘groene snelweg’. Om dat beeld te behouden, zijn na de verbreding van de A44 opnieuw veldesdoornhagen aangeplant De aanplant van deze ruim 42.000 haagplanten was in 2021 het eerste groen dat terug geplant werd langs de RijnlandRoute. Benieuwd naar de kenmerken van de veldesdoorn en waarom juist voor deze soort is gekozen?

Dierenvoedselbos tussen Europaweg en Vlietweg

15 maart 2024|

In de uiterste noordhoek van de Oostvlietpolder, tussen Vlietweg en Europaweg, is begonnen met de aanplant van het ‘Dierenvoedselbos’. Dit bos is compensatie voor de bomenkap elders in Leiden, voornamelijk rond de A44. Dit is echter niet zomaar een bos. De bomen en struiken gaan dienen als geleiding naar de nieuwe faunapassage die onder de Europaweg gerealiseerd gaat worden.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Winterlinde

20 december 2023|

De linde is één van de bekendste en populairste bomen in Nederland en Europa. Dit was al zo bij de Kelten en Germanen en nu nog is het één van de meest aangeplante bomen. Langs de RijnlandRoute is de winterlinde het best herkenbaar als laanboom richting de viaducten van de Tjalmaweg.

Tjalmaweg: aanplant 250 bomen

30 november 2023|

In het projectgebied van de Tjalmaweg worden momenteel 250 bomen geplant. Deze werkzaamheden vinden plaats op drie locaties: bij het viaduct Valkenburg-West, in de parkstrook en vlakbij de Torenvlietbrug. De aanplant vindt nu plaats omdat bomen in een soort winterslaap zijn en zo beter aanslaan.

Definitieve inrichting parkstrook naast de Tjalmaweg

27 mei 2023|

Tot aan de zomer voltooien we de inrichting van de parkstrook ten noorden van de nieuwe Tjalmaweg. Hier kun je straks wandelen, fietsen, ontmoeten en spelen. Wil je weten hoe de parkstrook er straks definitief uitziet? En waar wandelpaden, doorfietspad, bruggetjes en speeltoestellen komen? Je leest het in dit nieuwsbericht, net als waar we diverse bomensoorten en struiken in de parkstrook aanplanten.

Besluit bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg ter inzage

12 mei 2023|

Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg moeten er bomen weg. Ook voor de herinrichting van het Lammenschansplein en de nieuwe Trekvlietbrug en Lammebrug moeten er bomen weggehaald worden. De provincie Zuid-Holland heeft een omgevingsvergunning voor de bomenkap bij de gemeente Leiden aangevraagd. In dit bericht lees je meer over de vergunning en de stukken die ter inzage liggen.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Klimop

22 maart 2023|

Sommigen zien deze plant enkel als ongewenste woekeraar die alles overneemt als je even geen onderhoud pleegt. Maar de klimop, of Hedera helix, is juist ongelooflijk waardevol voor de natuur om ons heen. Binnen de RijnlandRoute wordt deze robuuste klimmer ruim 25.000 keer aangeplant bij alleen al de N206 Tjalmaweg

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Zachte berk

10 januari 2023|

Met haar opvallende witte stam is de berk een boom die iedereen kan herkennen. De witte schors maakt de berk geliefd voor tuin, park en straat. Binnen de RijnlandRoute hebben we vooral de zachte berk aangeplant. Langs de A44 en langs de A4/Hofvlietweg in de Oostvlietpolder.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Zwarte els

14 juni 2022|

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden, onder andere door gevarieerd terug te planten. Om meer te vertellen over welke soorten er terugkomen langs de RijnlandRoute, zetten we iedere maand een boom of struik in de spotlight. Dit keer: de zwarte els. Deze boom is binnen de RijnlandRoute één van de meest aangeplante bomen.

Flora en fauna langs de RijnlandRoute – Hazelaar

23 mei 2022|

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden, onder andere door gevarieerd terug te planten. Om meer te vertellen over welke soorten er terugkomen langs de RijnlandRoute, zetten we iedere maand een boom of struik in de spotlight. Dit keer: de hazelaar, een sterke en snelle groeier.

Parkbos met 280 bomen langs hofvlietweg

1 april 2022|

Ook aan de A4-kant is Verheij Groenzorg in opdracht van Comol5 gestart met de groencompensatie. Hier is in de Oostvlietpolder, langs de Hofvlietweg, een parkbos aangelegd met 280 bomen, 1400 boomvormers en 2000 struikplantjes.

Aquaduct houdt eeuwenoude veenstroom in stand

8 maart 2022|

Een belangrijke schakel in het behouden van de ecologische verbindingen, nadat de nieuwe N434 is aangelegd, is het aquaduct dat over de verdiepte ligging is aangelegd. Dankzij het aquaduct blijft de Veenwatering exact liggen waar die altijd al lag, in een strakke lijn van Den Haag tot aan de Oude Rijn in Leiden.

Groencompensatie Hadewychlaan van start

14 januari 2022|

In de week van 17 januari starten we met het terug brengen van het groen langs de A44 bij de Hadewychlaan. Er worden struiken en bomen geplant, waaronder de wintereik, de veldesdoorn en de zachte berk. De bomen en struiken worden in delen geleverd en geplant.

Groencompensatie: meer dan simpelweg bomen terugplanten

15 december 2021|

Welke uitdagingen zijn er bij het compenseren van groen? In dit artikel vertellen de landschapsarchitect van de provincie en de adviseur bomen en ecologie van Leiden over omgaan met beperkte ruimte, het belang van open weides en de ecologische waarde van nieuwe aanplant.

Ga naar de bovenkant