Iede­re maand zet­ten we een boom of struik in de spot­light, die terug wordt geplant langs de Rijn­land­Rou­te. Deze maand is het de beurt aan: de gewo­ne vlier. De vlier wordt langs alle delen van de Rijn­land­Rou­te aan­ge­plant: langs de A44, langs de A4 in de noord­oost­hoek van Vliet­land en langs de Rijks­straat­weg in Was­se­naar. Deze inheem­se struik is een must-have voor eco­lo­gi­sche aan­plant en niet veel­ei­send. Daar­mee is het een voor­de­hand lig­gen­de soort voor de nieu­we aan­plant langs de Rijn­land­Rou­te. Benieuwd naar de ken­mer­ken van de vlier en de aan­tal­len die langs de Rijn­land­Rou­te geplant wor­den? Je leest het op de pagi­na over de gewo­ne vlier.

Meer weten over de groencompensatie?

Je leest alles over de groen­com­pen­sa­tie bin­nen de Rijn­land­Rou­te op de pagi­na flo­ra.