De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden, onder andere door gevarieerd terug te planten.

Om meer te vertellen over welke soorten er terugkomen langs de RijnlandRoute, zetten we iedere maand een boom of struik in de spotlight. Dit keer: de zwarte els. Deze boom is binnen de RijnlandRoute één van de meest aangeplante bomen. Je komt de els tegen langs de A44, bij de knooppunten Leiden-West en Ommedijk, binnen Vlietland, in het park langs de Tjalmaweg en langs de Europaweg. Benieuwd naar de kenmerken van de zwarte els en de aantallen die langs de RijnlandRoute geplant worden? Je leest het op de pagina over de zwarte els.

Meer weten over de groencompensatie ?

Je leest alles over de groencompensatie binnen de RijnlandRoute op de pagina flora.