De projectorganisatie RijnlandRoute hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we omgaan met uw gegevens staat in onze privacyverklaring. Om uw privacy te waarborgen, handelt RijnlandRoute in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is RijnlandRoute?

De RijnlandRoute-website is een plek waar de ontwikkelingen rondom een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden worden verzameld en gedeeld. Met de nieuwe wegverbinding bouwen we aan de economische versterking van de regio en investeren we in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Twee van de drie projecten van de RijnlandRoute zijn inmiddels in uitvoering. Het project N434/A44/A4, waarvan de geboorde tunnel onderdeel uitmaakt, wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5, het project N206 Tjalmaweg door Boskalis. Het derde project van de RijnlandRoute, de N206 Europaweg, is nog in voorbereiding.

De verwerking van gegevens

De verwerking van uw gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van:

Provincie Zuid-Holland, projectorganisatie RijnlandRoute
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Website RijnlandRoute
www.rijnlandroute.nl

Gebruik van cookies

De RijnlandRoute gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om u af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies.

Artikelen en auteurs

RijnlandRoute biedt de bezoekers van de website de mogelijkheid te reageren op artikelen en nieuwsberichten. Uw reactie wordt bijgehouden en getoond. U moet hierbij uw voor- en achternaam en e-mailadres opgeven. U kunt ook updates ontvangen van alle ontwikkelingen rondom de RijnlandRoute. U moet hierbij uw (voor- en achter)naam en e-mailadres op geven.

Welke gegevens worden bewaard en bewaartermijn

Naast de reactie die u op de website geeft, bewaren wij de volgende gegevens:

  • Voorletter(s) en/of voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

De gegevens worden tot en met het einde van het project bewaard, tenzij u tussentijds een verzoek stuurt om uw gegevens te verwijderen. Wij zorgen dan voor verwijdering en vernietiging van de uw gegevens.

Sociale media

U kunt artikelen ook delen via Facebook, Instagram en Twitter. Op het gebruik van deze sociale media zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze sociale media van toepassing.

Uw rechten

U heeft, onder bepaalde voorwaarden, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en het recht op verzet (bezwaar). Neem daarvoor contact met de functionaris voor gegevensbescherming van de provincie Zuid-Holland, te bereiken via fg@pzh.nl. Om misbruik te voorkomen kan hij u vragen om u te identificeren.

Klacht

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

RijnlandRoute behoudt zich het recht om de privacyverklaring te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.rijnlandroute.nl.

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. De RijnlandRoute doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruik.

Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Intellectuele eigendomsrechten

De RijnlandRoute behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten.
U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aansprakelijkheid

De RijnlandRoute sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van de viewers, of met de tijdelijke onmogelijkheid de viewers te kunnen raadplegen.

De RijnlandRoute is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de viewers is verkregen.

De RijnlandRoute aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, in relatie tot de viewers.

Onvolledigheden en/of fouten

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het contactpunt. Laat het eerst ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. U kunt een e-mail sturen naar info@rijnlandroute.nl. U krijgt dan van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij het ContactCentrum: 070 441 77 33 of een e-mail sturen naar info@rijnlandroute.nl.

Status toegankelijkheidslabel van Rijnlandroute. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.