De financiers van de RijnlandRoute zijn: provincie Zuid-Holland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Holland Rijnland, gemeente Leiden, gemeente Voorschoten, gemeente Katwijk en gemeente Wassenaar. De totale investering voor het project bedraagt circa €1 miljard.

De RijnlandRoute kan alleen tot stand komen door intensieve samenwerking met heel veel partners in de regio. Die partners zijn onder andere: Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Oegstgeest, Rijksvastgoedbedrijf, Universiteit Leiden, gemeente Zoeterwoude, Veiligheidsregio Hollands Midden en Veiligheidsregio Haaglanden.