De N434 is een nieuwe oost-westverbinding tussen de A44 en de A4 bij Leiden. De weg bestaat uit een circa 2,5 kilometer lange tunnel en een verdiepte ligging van ongeveer 1,4 kilometer. De N434 sluit met twee nieuwe knooppunten aan op de bestaande rijkswegen. Ook delen van de A44 en de A4 worden aangepast.

Verbreding-A44

Zowel richting Amsterdam als richting Den Haag wordt de A44 tussen de aansluiting Leiden-West en knooppunt Ommedijk verbreed naar 2×4 rijstroken. Daarvoor is ook een nieuwe tweede brug naast de bestaande Oude Rijnbrug nodig.

Herinrichting aansluiting Leiden-West

De aansluiting Leiden-West verandert fors. Hier komt verkeer van en naar verschillende richtingen samen: Amsterdam, Den Haag, Katwijk en Leiden. Door de nieuwe inrichting worden verkeersstromen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden en kan het verkeer beter doorstromen. Dat komt mede doordat er meer (vrije) rechtsafbewegingen bij komen en linksafbewegingen vervallen. Verkeer kruist elkaar daardoor een stuk minder.

Routes diamantaansluiting

Tijdelijke verkeerssituatie Leiden-West

De aansluiting van de A44 op de N206 bij Leiden-West wordt opnieuw ingericht. Tijdens de werkzaamheden wordt daarvoor tijdelijk gebruik gemaakt van een ‘gevlochten diamantaansluiting’. Het verkeer rijdt een stukje aan de linkerkant van de weg. Verkeerslichten, belijning, verkeersborden en zichtschermen tussen de rijbanen leiden het verkeer veilig over deze tijdelijke aansluiting. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Plesmanlaan, de Einsteinlaan en de Robert Boyleweg.

Op de pagina diamantaansluiting meer informatie en filmpjes over deze unieke verkeersoplossing.

Nieuw knooppunt Ommedijk (A44)

Voor de aansluiting van de N434 op de A44 komt een nieuw trompetknooppunt tussen Wassenaar en Leiden: knooppunt Ommedijk. De nieuwe wegverbinding gaat onder de A44 door. Zo blijft het open zicht zoveel mogelijk behouden en blijft de geluidsoverlast beperkt. Onder de A44 komt een fietsverbinding, gecombineerd met een faunapassage. Dankzij de faunapassage kunnen kleine zoogdieren en amfibieën veilig van de ene naar de andere kant.

Tunnel en verdiepte ligging

De weg ligt over een lengte van circa 1,4 kilometer verdiept in het landschap. De tunnel is circa 2,5 kilometer lang en gaat onder Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) door. In de Oostvlietpolder komt de N434 weer boven de grond. Op het diepste punt ligt de bovenkant van de tunnel 20 meter onder de grond. De aanleg van de tunnel is een enorme klus.

Nieuw knooppunt Hofvliet (A4)

Ten noorden van recreatiegebied Vlietland komt een nieuw knooppunt: Hofvliet. Hier sluit de N434 aan op de A4. Er komen twee viaducten over de A4 heen. De A4 wordt hiervoor richting de Oostvlietpolder verplaatst. Zo blijven de Meerburgerwatering en de poldermolen Zelden van Passe behouden. Het knooppunt is een zogenaamd half sterknooppunt: automobilisten uit verschillende richtingen kunnen hier alle kanten op.

Herinrichting en verbreding A4

Tussen de aansluiting Zoeterwoude-Dorp en het nieuwe knooppunt Hofvliet wordt de A4 opnieuw ingericht. De bestaande parallelrijbanen worden aan beide kanten verlengd tot aan knooppunt Hofvliet. De hoofdrijbanen en de parallelrijbaan krijgen elk twee rijstroken. Zowel richting Amsterdam als richting Den Haag wordt de A4 tussen knooppunt Hofvliet en N14 (Leidschendam) naar binnen toe verbreed naar 2×4 rijstroken.