We komen graag in gesprek met jou

Onder al onze nieuwsberichten kun je een reactie achterlaten. Ook kun je ons volgen en reageren via sociale media:

Voor media

Voor persvragen, neem contact op met Marjolein Vellekoop via:

m.vellekoop@pzh.nl

Vra­gen?

N434 /​ A44 /​ A4

Voor vra­gen en klach­ten over de bouw­werk­zaam­he­den van Comol5:

Mail of bel

Car­lijn Bergshoeff
Omgevingsmanager

c.​bergshoeff@​mobilis.​nl

06 19 20 06 75

Let op! Dit num­mer is uit­slui­tend voor bewoners/​ondernemers die vra­gen heb­ben over de bouwwerkzaamheden.

Heb je een ove­ri­ge of min­der drin­gen­de vraag over de N434 /​ A44 /​ A4? Neem con­tact met ons op via:

info@​rijnlandroute.​nl

N206 Tjal­ma­weg

Voor vra­gen, klach­ten en opmer­kin­gen over de bouw­werk­zaam­he­den van Boskalis:

Bel de omgevingstelefoon:

06 50 07 20 22

Let op! Dit num­mer is uit­slui­tend voor bewoners/​ondernemers die vra­gen heb­ben over de bouwwerkzaamheden.

Heb je een ove­ri­ge vraag over de N206 Tjal­ma­weg? Neem con­tact met ons op via:

tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl

N206 Euro­pa­weg

Heb je een vraag over de N206 Euro­pa­weg? Neem con­tact met ons op via:

europaweg@​rijnlandroute.​nl

Alge­me­ne vragen

Heb je een alge­me­ne vraag over de Rijn­land­Rou­te? Neem con­tact met ons op via:

info@​rijnlandroute.​nl

Wil je het infor­ma­tie­cen­trum bezoe­ken? Kijk op de pagi­na Infor­ma­tie­cen­trum voor een routebeschrijving