Actu­eel2020-04-29T10:26:10+01:00

Werk­zaam­he­den ver­leg­gen rij­baan A44

30 juli 2020|Nieuws|

Voor de ver­bre­ding van de A44 heb­ben we het afge­lo­pen jaar de west­zij­de van de via­duc­ten opnieuw gebouwd. Vori­ge week is de rij­baan rich­ting Den Haag al opge­scho­ven waar­door het ver­keer nu over het nieu­we, wes­te­lij­ke deel van de via­duc­ten rijdt. In de komen­de weken tref­fen we de voor­be­rei­din­gen voor het opschui­ven van de rij­baan rich­ting Amster­dam.

Hoc­key­en tij­dens het boren

21 juli 2020|Arti­kel|

Gaia boort ook de twee­de buis onder het Sport­park Ade­geest in Voor­scho­ten. Dit­maal onder de hoc­key­vel­den van MHC Fores­ca­te. We spre­ken Marijn Kas­te­lein en Ad de Grui­ter over hoc­key en het boren van de onder­lig­gen­de tun­nel­buis.

Blijf op de hoog­te van ons laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top