Actu­eel2020-04-29T10:26:10+01:00

Pomp­proef N206 ir. G. Tjal­ma­weg

25 mei 2020|Nieuws|

Bos­ka­lis gaat proe­ven uit­voe­ren om de water­door­la­tend­heid van de zand­laag in de onder­grond te tes­ten. Het doel hier­van is om te bepa­len hoe groot de water­door­la­tend­heid van de zand­laag is zodat daar de pomp­ca­pa­ci­teit voor de aan­leg van de bouw­kuip op afge­stemd kan wor­den.

Laat­ste paal N434

22 mei 2020|Nieuws|

Afge­lo­pen woens­dag ging de laat­ste anker­paal erin op de N434. De anker­pa­len voor­ko­men opdrij­ving van de beton­nen bak van de ver­diep­te lig­ging en de tun­nel­toe­rit­ten.

Gaia gestart met boren twee­de tun­nel­buis

12 mei 2020|Nieuws|

Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is gestart met het boren van de twee­de tun­nel­buis, een onder­grond­se reis van 2,25 kilo­me­ter. Nadat Gaia vori­ge week is inge­ze­gend, bouw­den we de afge­lo­pen dagen de eer­ste tun­nel­rin­gen in de start­con­struc­tie. Van­daag boor­de de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand van de bouw­kuip heen, waar­mee het boren daad­wer­ke­lijk is gestart.

Zoek op onder­werp

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!