Op dit moment wordt het drainagewater uit de pompkelder onder de Tjalmaweg afgevoerd. Dit is nodig om het waterniveau in de verdiepte ligging op het gewenste peil te houden. Voor het overhevelen van het drainagewater naar de vrachtwagens die het water vervoeren, zijn de waterslangen via een koppeling op de watercontainer aangesloten.

Bij het overhevelen van het drainagewater naar de vrachtwagens, heeft er tijdelijk water gelekt bij de watertank. Er komt nu geen water op de grond terecht, wij vinden het echter belangrijk elk risico op vervuiling uit te sluiten. Daarom laat de provincie voor de zekerheid op dinsdag 14 november a.s. een aanvullend bodemonderzoek doen om uit te sluiten dat er door deze lekkage een vervuiling in de bodem heeft plaatsgevonden. Het onderzoek vindt plaats in de bodem en in het grondwater.

Wij verwachten de resultaten van dit onderzoek in de loop van december, hierover communiceren wij via de website. Het onderzoek wordt herhaald zodra het tijdelijk afvoeren van het drainagewater stopt.

Meer informatie: