De provincie Zuid-Holland laat vanaf komende week drainagewater afvoeren onder de Tjalmaweg bij Katwijk. Dit water wordt nu opgevangen (‘gebufferd’) in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg. De drainage werd in juli uit voorzorg afgesloten na resultaten van het wateronderzoek dat de gemeente Katwijk liet uitvoeren. Omdat de buffercapaciteit bijna bereikt is, gaan we vanaf komende week het drainagewater met vrachtwagens afvoeren.

Maatregelen voor de korte en lange termijn

De stoffen die zijn aangetroffen in het drainagewater in de pompkelder vormen geen risico voor de volksgezondheid en het milieu. Om ieder risico uit te sluiten is al eerder besloten om de drainage naar het oppervlaktewater af te sluiten. De afvoer van het water met vrachtwagens is een vervolg op dit besluit en eveneens een tijdelijke maatregel .De provincie onderzoekt momenteel ook – samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk en aannemer Boskalis – de mogelijkheden voor het afvoeren van het drainagewater voor de langere termijn.

Vervolg

Het water wordt afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. Naar verwachting gebeurt dit door circa twee vrachtwagens per dag die het water uit een container halen die van te voren in de buurt van de verdiepte ligging wordt geplaatst. Vanuit de verdiepte ligging wordt het water naar de container gepompt en van daaruit overgepompt naar de vrachtwagens. Om bij de container te kunnen komen, maken de vrachtwagens gebruik van een klein deel van de doorfietsroute in de parkstrook langs de Tjalmaweg. Voetgangers en fietsers kunnen veilig gebruik blijven maken van de doorfietsroute en de parkstrook. De werkzaamheden duren enkele weken.

Meer informatie

Wij hebben de meest gestelde vragen over de afvoer van het drainagewater gebundeld. Deze vind je op de pagina veel gestelde vragen drainagewater en pompkelder.