De N434 en de Cor­bu­lo­tun­nel zijn bij­na klaar, maar wat is daar alle­maal aan voor­af­ge­gaan? Een vraag die vaak in het infor­ma­tie­cen­trum wordt gesteld. Op woens­dag­avond 25 okto­ber van 18.30 tot 20.00 uur staat onze spe­ci­a­list Wou­ter Koning, mede­wer­ker van het eer­ste uur en tech­nisch mana­ger Tjal­ma­weg, klaar om je mee het ver­le­den in te nemen door te ver­tel­len over de aller-, aller­eer­ste plan­nen voor een oost-west ver­bin­ding tus­sen de A4 en A44, de ver­schil­len­de tra­cés die onder­zocht zijn en waar­om er uit­ein­de­lijk geko­zen is voor de hui­di­ge RijnlandRoute.

Wouter Koning, medewerker van het eerste uur en technisch manager Tjalmaweg.

Wou­ter Koning, mede­wer­ker van het eer­ste uur en tech­nisch mana­ger Tjalmaweg.

Kom je ook? Meld je dan snel aan voor deze spe­ci­a­le lezing in ons infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te. Er is plaats voor 40 men­sen. De deu­ren gaan om 18.00 uur open. De lezing begint om 18.30 uur en duurt tot ca. 20.00 uur. Er is vol­doen­de tijd om al je vra­gen te stel­len. Na afloop is er de moge­lijk­heid om even na te pra­ten en een drank­je te drinken.

Wan­neer: 25 okto­ber van 18.00 tot 20.00 uur
Waar: Infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te, Riet­pol­der­weg 19, Leiden.

De toe­gang is gratis

Rijkswegenplan 1932Kaart werkzaamheden N434/A44/A4