FAQ items aan het laden...
Home2021-10-14T11:01:47+02:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek

info­cen­trum

Jul­lie zijn weer van har­te wel­kom in het infor­ma­tie­cen­trum! Wil je zeker zijn van een plek­je? Reser­veer een bezoek

Con­gres ‘Romei­nen langs de RijnlandRoute’

In 2018 trof­fen wij tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek – voor de start van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg – onder ande­re hon­der­den hou­ten palen aan van een Romein­se weg. Wij ver­tel­len je er graag meer over tij­dens ons con­gres op vrij­dag 5 novem­ber. Het con­gres start om 08.45 uur en duurt de hele dag (± 18.00 uur).
Meer infor­ma­tie

Dit zijn onze deelprojecten

Laat­ste nieuws

Alle berich­ten

Bou­wen aan weg voor fiet­sers en dieren

19 oktober 2021|

Bij knooppunt Ommedijk bouwen we aan het ecoduct, een combinatie van een faunaroute met een fietspad ernaast. Samen met de faunapassage onder de A44 en het groen langs de Rijksstraatweg is het ecoduct een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone 'Lentevreugd - De Horsten' uit het Natuurnetwerk Nederland.

Bou­wen aan weg voor fiet­sers en dieren

19 oktober 2021|

Bij knooppunt Ommedijk bouwen we aan het ecoduct, een combinatie van een faunaroute met een fietspad ernaast. Samen met de faunapassage onder de A44 en het groen langs de Rijksstraatweg is het ecoduct een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone 'Lentevreugd - De Horsten' uit het Natuurnetwerk Nederland.

Blijf op de
hoogte van ons
laatste nieuws

Ontvang nieuws alerts van alle ontwikkelingen rondom de RijnlandRoute en de bouw van de boortunnel en mis niets!
Ga naar de bovenkant