FAQ items aan het laden...
Home2020-11-18T10:58:58+01:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek

info­cen­trum

Zoals alle musea en infor­ma­tie­cen­tra wer­ken wij ook via een pro­to­col. Zo vra­gen wij aan iede­re bezoe­ker om een reser­ve­ring via de web­si­te maken. In het infor­ma­tie­cen­trum moet je een mond­kap­je dra­gen, neem deze zelf mee. Reser­veer een bezoek

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Werk­zaam­he­den voor de bouw van de nieu­we Torenvlietbrug

19 novem­ber 2020|

Bos­ka­lis werkt ver­der aan de nieu­we Toren­vliet­brug over de Oude Rijn. In de afge­lo­pen peri­o­de zijn al voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd, zoals het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen, het aan­leg­gen van bouw­in­rit­ten en het plaat­se­lijk ver­bre­den van de Rhijn­hof­weg om ruim­te te cre­ë­ren voor de bouw van de twee­de Torenvlietbrug.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top