FAQ items aan het laden...
Home2021-07-20T17:36:06+02:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek

info­cen­trum

Jul­lie zijn weer wel­kom in het infor­ma­tie­cen­trum! Het is wel nodig om daar­voor een afspraak te maken.  Reser­veer met­een een bezoek

Land­schap­pe­lij­ke inpassing

De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: Behou­den wat kan, her­stel en terug­keer van die­ren, waar het groen ver­dwe­nen is en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na ver­be­te­ren. Dat doen we bij­voor­beeld bij de A44. Hier kruist een belang­rij­ke eco­lo­gi­sche ver­bin­ding de snel­weg. Land­schap­pe­lij­ke inpas­sing houdt dus niet op bij de berm, maar gaat om het maken van een nieuw even­wicht tus­sen weg en omge­ving na dat alle bouw­werk­zaam­he­den zijn afgerond.
Ga naar de pagina

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Alle berich­ten

Palen van de Romein­se weg

20 juli 2021|

Bij de opgraving van de Romeinse weg bij de N206 ir. G. Tjalmaweg, zijn in 2018 bijna 900 eikenhouten palen gevonden. Sindsdien zijn de palen met zorg bewaard, in afwachting van hun eindbestemming. We praten je bij over wat er tot nu toe met de palen is gebeurd en nog gaat gebeuren.

Palen van de Romein­se weg

20 juli 2021|

Bij de opgraving van de Romeinse weg bij de N206 ir. G. Tjalmaweg, zijn in 2018 bijna 900 eikenhouten palen gevonden. Sindsdien zijn de palen met zorg bewaard, in afwachting van hun eindbestemming. We praten je bij over wat er tot nu toe met de palen is gebeurd en nog gaat gebeuren.

Blijf op de
hoogte van ons
laatste nieuws

Ontvang nieuws alerts van alle ontwikkelingen rondom de RijnlandRoute en de bouw van de boortunnel en mis niets!
Ga naar de bovenkant