FAQ items aan het laden...
Home2021-06-14T12:03:19+01:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek

info­cen­trum

Jul­lie zijn weer wel­kom in het infor­ma­tie­cen­trum! Het is wel nodig om daar­voor een afspraak te maken. Er mogen per keer 4 men­sen tege­lijk mee­doen met een rond­lei­ding. Reser­veer met­een een bezoek

Land­schap­pe­lij­ke inpassing

De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: Behou­den wat kan, her­stel en terug­keer van die­ren, waar het groen ver­dwe­nen is en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na ver­be­te­ren. Dat doen we bij­voor­beeld bij de A44. Hier kruist een belang­rij­ke eco­lo­gi­sche ver­bin­ding de snel­weg. Land­schap­pe­lij­ke inpas­sing houdt dus niet op bij de berm, maar gaat om het maken van een nieuw even­wicht tus­sen weg en omge­ving na dat alle bouw­werk­zaam­he­den zijn afgerond.
Ga naar de pagina

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Alle berich­ten

Blijf op de
hoogte van ons
laatste nieuws

Ontvang nieuws alerts van alle ontwikkelingen rondom de RijnlandRoute en de bouw van de boortunnel en mis niets!
Loading
Ga naar de bovenkant