FAQ items aan het laden...
Home2020-10-13T20:02:03+01:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek
Info­cen­trum

Zoals alle musea en infor­ma­tie­cen­tra wer­ken wij ook via een pro­to­col. Zo vra­gen wij aan iede­re bezoe­ker om een reser­ve­ring via de web­si­te maken. In het infor­ma­tie­cen­trum moet je een mond­kap­je dra­gen, neem deze zelf mee.  Reser­veer een bezoek

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Dam­wan­den ver­wij­de­ren ver­diep­te lig­ging

16 okto­ber 2020|Nieuws|

In de afge­lo­pen twee jaar zijn voor de ver­schil­len­de bouw­kui­pen voor de ver­diep­te lig­ging dam­wan­den aan­ge­bracht. Voor alle bouw­kui­pen geldt dat alle dam­wan­den er nu in zit­ten, en bij een aan­tal bouw­kui­pen zijn de dam­wan­den zelfs al weer ver­wij­derd omdat de beton­nen wan­den klaar zijn.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top