Het drainagewater van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg stroomt via een nieuwe rioolbuis naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het water veilig opgevangen en afgevoerd. Met deze maatregel gaat de afvoer van het drainagewater een nieuwe fase in.

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben samen voor deze aanpak gekozen. Het regenwater dat via de bermen in de verdiepte ligging terecht komt, loopt via buizen (zgn. drainagebuizen) naar de pompkelder onder de Tjalmaweg. Daar wordt het in een apart bassin opgevangen. Er wordt vervolgens lucht in dit drainagewater geblazen om de pH-waarde (zuurgraad) te verlagen. Daarna gaat het sinds maart met een nieuwe buis naar het riool van de gemeente Katwijk. Dat gebeurt alleen wanneer de pH-waarde in orde is en wanneer het riool niet te veel water bevat. Zo niet, dan stopt het systeem automatisch. Het drainagewater wordt dus niet meer afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het regenwater dat op het wegdek van de Tjalmaweg valt, wordt wel via de pompkelder afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Nieuwe fase

De provincie heeft samen met gemeente en hoogheemraadschap, afspraken over de afvoer van het drainagewater, de monitoring ervan en de handelwijze bij eventuele storingen vastgelegd in een plan van aanpak. Daarmee gaat een nieuwe fase in.

In het plan staan ook afspraken om in de toekomst het drainagewater weer gecontroleerd naar het oppervlaktewater af te voeren. Dit kan alleen als de gemeten waarden veilig zijn voor mensen, dieren en planten. Dit besluit wordt genomen door het hoogheemraadschap, in overleg met de andere partijen.

Afvoer naar oppervlaktewater afgesloten

Afgelopen zomer bleek dat in het drainagewater te hoge concentraties van sommige stoffen waren gemeten. Deze stoffen staan in verband met Beaumix, de goedgekeurde circulaire bouwstof die is gebruikt om de Tjalmaweg te funderen. De gemeten concentraties vormen geen risico voor de gezondheid.

Om ieder risico uit te sluiten, heeft de provincie meteen de afvoer van het drainagewater naar het oppervlaktewater afgesloten. Het water werd tijdelijk met vrachtwagens afgevoerd, sinds de aanleg van de rioolbuis is dat niet meer nodig. De provincie heeft in november vorig jaar en in maart bodemonderzoek laten uitvoeren op de plek waar de afvoer met vrachtwagens heeft plaatsgevonden. Deze onderzoeken bevestigen dat er geen verontreiniging van de bodem is ontstaan op deze plek.
..

..

Veiligste oplossing

Technisch is de afvoer van het drainagewater in dit specifieke geval vanaf de pompkelder naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie de beste en meest veilige oplossing, die volledig controleerbaar en geautomatiseerd is.

De bestuurders van het hoogheemraadschap, de gemeente en de provincie zijn tevreden over de samenwerking en de oplossing. Hoogheemraad Hans Schouffoer: “Het plan om het drainagewater voorlopig af te voeren naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie is een adequate oplossing.” Wethouder Gerard Mostert van Katwijk vult aan: “Wij zijn blij dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en dat we tot een aanvaardbare oplossing zijn gekomen. Wij blijven de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in ieder geval tien jaar monitoren”. Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland voegt hier aan toe: “We zijn blij dat we een aanpak hebben gevonden waar de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland vertrouwen in hebben en die jaren mee kan.

Meer informatie

Download het plan van aanpak voor de afvoer en monitoring van het drainagewater. Veel gestelde vragen over het drainagewater vind je op de pagina veel gestelde vragen.