De Rijn­land­Rou­te bestaat uit het aan­pas­sen van bestaan­de wegen en knoop­pun­ten, en een nieu­we pro­vin­ci­a­le weg met aan­slui­tin­gen op bestaan­de rijks­we­gen. Bekijk het hele tra­cé op de kaart hieronder.
..

Tracekaart

..

..
Wil je meer infor­ma­tie over de deel­pro­jec­ten? Kijk op de pagina’s:

Benieuwd hoe de Rijn­land­Rou­te er straks uit gaat zien? Bekijk de 360 beel­den...