De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Zo komt er een nieuwe weg met een geboorde tunnel, de N434, en worden delen van de N206 in Leiden en Katwijk aangepast en vernieuwd. Met deze nieuwe route bouwen we aan de economische versterking van de regio en investeren we in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en verbetert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Het project N206 Tjalmaweg is inmiddels opgeleverd door aannemer Boskalis. Het project N434/A44/A4 met Corbulotunnel wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5. Het project N206 Europaweg is nog in voorbereiding.

De N206 Tjalmaweg is in de zomer van 2023 opgeleverd. De beoogde openstellingsdatum voor het project N434 met Corbulotunnel is 5 juli aanstaande. Vanaf deze dag kan het verkeer over de nieuwe weg rijden. Voor het project N206 Europaweg is de verwachting dat er begin 2024 een aannemer geselecteerd is. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.