De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Zo komt er een nieuwe weg met een geboorde tunnel, de N434, en worden delen van de N206 in Leiden en Katwijk aangepast en vernieuwd. Met deze nieuwe route bouwen we aan de economische versterking van de regio en investeren we in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en verbetert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Het project N206 Tjalmaweg is in de zomer van 2023 opgeleverd door aannemer Boskalis. Het project N434/A44/A4 met Corbulotunnel wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5, en vanaf 5 juli 2024 kan het verkeer over de nieuwe weg rijden. Het project N206 Europaweg is nog in voorbereiding en wordt uitgevoerd door aannemer Boskalis.