De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Zo komt er een nieuwe weg met een geboorde tunnel, de N434, en worden delen van de N206 in Leiden en Katwijk aangepast en vernieuwd. In de toekomst kan het verkeer in de regio Holland Rijnland dan beter doorrijden.

Twee van de drie projecten van de RijnlandRoute zijn inmiddels in uitvoering. Het project N434/A44/A4, waarvan de geboorde tunnel onderdeel uitmaakt, wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5, het project N206 Tjalmaweg door Boskalis. Het derde project van de RijnlandRoute, de N206 Europaweg, is nog in voorbereiding.

De huidige planning is dat twee van de drie projecten van de RijnlandRoute (N434/A44/A4 en N206 Tjalmaweg) medio 2023 klaar zijn. Voor het project N206 Europaweg is de verwachting dat deze eind 2025 klaar is, afhankelijk van de planning van de toekomstige aannemer.