De pro­vin­cie Zuid-Hol­land legt een nieu­we weg­ver­bin­ding aan tus­sen Kat­wijk, via de A44, en de A4 bij Lei­den. Dit is de Rijn­land­Rou­te. De aan­leg is nodig voor de door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land. Met name rond­om Lei­den en Katwijk.