FAQ items aan het laden...
Flora2024-03-19T15:21:46+01:00

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden: behouden wat kan, herstel en terugkeer van inheemse soorten waar het groen verdwenen is, en waar mogelijk zelfs de situatie voor flora verbeteren. Landschappelijke inpassing houdt dus niet op bij de berm. Het gaat om het maken van een nieuw evenwicht tussen weg en omgeving nadat alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Groencompensatie

Bomen en begroeiing staan niet op zich. Ze hebben effect op ander groen, dieren en mensen en dat vaak op manieren die niet met het blote oog te zien zijn. Groencompensatie betekent daarom niet simpelweg één boom weg en één boom terug. Het is een ingewikkelde puzzel, waarbij rekening gehouden moet worden met allerlei aspecten. Zoals beperkte ruimte in het projectgebied, het belang van open weides, het veranderende klimaat en de ecologische waarde van nieuwe aanplant. Ondanks deze uitdagingen zet de RijnlandRoute in op volledige groencompensatie. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar nog belangrijker omdat het in het belang is van natuur, mens en dier. Ook zorgen we bij de herplant voor zoveel mogelijk variatie in verband met de biodiversiteit en planten we zoveel mogelijk inheemse soorten terug. Om volledige compensatie te bereiken, werken we intensief samen met gemeenten om herplantlocaties te vinden, ook buiten de projectgrenzen van de RijnlandRoute. Ook is er nauw overleg met de bomenbond en omwonenden.

Groenkaart

Op deze kaart is te zien waar groen aangeplant wordt door de RijnlandRoute. Per locatie is een beeld te zien van de huidige situatie en een visualisatie die een indruk geeft van hoe het er over een aantal jaren uitziet.

Bekijk de video’s over landschappelijke inpassing

Maart 2022

Samen met Landschapsarchitect Sjoukje van Heesch planten we verschillende bomen en struiken langs de A44.

Bekijk de volledige aflevering op YouTube

Juli 2020

In gesprek met Landschapsarchitect Sjoukje van Heesch over de landschappelijke inpassing binnen de RijnlandRoute.

Bekijk de volledige aflevering op YouTube

Lees meer

Ga naar de bovenkant