Informatiecentrum

Het bezoekerscentrum van de RijnlandRoute

Infor­ma­tie­cen­trum2020-06-04T14:13:48+01:00

Let op!! Van­we­ge het coro­na­vi­rus zijn het infor­ma­tie­cen­trum en het uit­kijk­punt nog geslo­ten.

..

We zijn nu druk bezig om te bekij­ken of en hoe we weer open kun­nen. Zodra we hier meer over weten maken we dat bekend via de soci­al media kana­len (Facebook, Twit­ter, Inst­agram) en de web­si­te.

Zij staan voor je klaar

Cyn­thia Ver­loop

Mede­wer­ker
Infor­ma­tie­cen­trum

Mar­git Dok­ter

Coör­di­na­tor
Infor­ma­tie­cen­trum

Vir­tu­e­le Rond­lei­din­gen

In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag met voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne.

De tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 1

De tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 2

De tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 3

Lees onze ver­ha­len

Alle berich­ten

Over het infor­ma­tie­cen­trum

Het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te is dé plek waar alle infor­ma­tie over het pro­ject samen­komt. Hier kun je zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en hoe de weg er straks uit­ziet. Er is uit­leg over de bouw­me­tho­den en tech­niek. Daar­naast vind je er infor­ma­tie over inno­va­tie, vei­lig­heid, inpas­sing in de omge­ving en natuur en arche­o­lo­gie.

Het infor­ma­tie­cen­trum staat naast de start­schacht van de tun­nel. Van­af medio 2019 start de tun­nel­boor­ma­chi­ne met het boren van de cir­ca 2,5 kilo­me­ter lan­ge weg­tun­nel. Naast het infor­ma­tie­cen­trum is ook een uit­kijk­punt van waar je zo in de start­schacht kunt kij­ken. Het uit­kijk­punt naast het infor­ma­tie­cen­trum kan afge­slo­ten of ver­plaatst wor­den als de werk­zaam­he­den aan de start­schacht van de tun­nel dat nodig maken. Wil je weten of het uit­kijk­punt toe­gan­ke­lijk is? Neem dan con­tact op met het infor­ma­tie­cen­trum. Tij­dens de ope­nings­tij­den van het infor­ma­tie­cen­trum zijn onze mede­wer­kers aan­we­zig, zij beant­woor­den jouw vra­gen graag.