Informatiecentrum

Het bezoekerscentrum van de RijnlandRoute

Home / Over / Informatiecentrum
Infor­ma­tie­cen­trum2022-08-10T09:46:08+02:00

Over het informatiecentrum

Het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te is dé plek waar alle infor­ma­tie over het pro­ject samen­komt. Hier kun je zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en hoe de weg er straks uit­ziet. Er is uit­leg over de bouw­me­tho­den en tech­niek. Daar­naast vind je er infor­ma­tie over inno­va­tie, vei­lig­heid, inpas­sing in de omge­ving en natuur en archeologie.

Het infor­ma­tie­cen­trum staat naast de start­schacht van de tun­nel. Naast het infor­ma­tie­cen­trum is ook een uit­kijk­punt van waar je zo in de start­schacht kunt kij­ken. Het uit­kijk­punt naast het infor­ma­tie­cen­trum kan afge­slo­ten of ver­plaatst wor­den als de werk­zaam­he­den aan de start­schacht van de tun­nel dat nodig maken. Wil je weten of het uit­kijk­punt toe­gan­ke­lijk is? Neem dan con­tact op met het infor­ma­tie­cen­trum. Tij­dens de ope­nings­tij­den van het infor­ma­tie­cen­trum zijn onze mede­wer­kers aan­we­zig, zij beant­woor­den jouw vra­gen graag. Wil je een rond­lei­ding? Maak met­een een reser­ve­ring via: https://www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten.

Zij staan voor je klaar

Cynthia Verloop

Medewerker
Informatiecentrum

Margit Dokter

Coördinator
Informatiecentrum
Bekijk de favo­rie­te video’s van onze medewerkers

Virtuele rondleidingen

In een serie van drie korte video’s nemen we je graag met voor een uniek kijkje achter de schermen bij Gaia, de tunnelboormachine.

De tunnelboormachine: deel 1

De tunnelboormachine: deel 2

De tunnelboormachine: deel 3

Lees het laat­ste nieuws

Naar alle berichten

Maak je eigen aan­den­ken aan de Romein­se weg

2 mei 2022|

Op zaterdag 21 mei kun je van een echt stukje resthout van de palen van de Romeinse weg een bijzonder aandenken maken aan de Romeinse weg. Een groot deel van de gevonden palen van de weg is bestemd voor musea, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Met overgebleven palen en resthout organiseren wij in het informatiecentrum een bijzondere dag voor omwonenden en overige belangstellenden.

Maak je eigen aan­den­ken aan de Romein­se weg

2 mei 2022|

Op zaterdag 21 mei kun je van een echt stukje resthout van de palen van de Romeinse weg een bijzonder aandenken maken aan de Romeinse weg. Een groot deel van de gevonden palen van de weg is bestemd voor musea, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Met overgebleven palen en resthout organiseren wij in het informatiecentrum een bijzondere dag voor omwonenden en overige belangstellenden.

Ga naar de bovenkant