De Cor­bu­lo­tun­nel is bij­na klaar, maar wat is daar alle­maal voor nodig geweest? Het is tijd voor een uit­ge­brei­de terug­blik. Op woens­dag­avond 28 jun van 18.30 tot 20.00 uur staat onze spe­ci­a­list Arjan van der Put, pro­ject­lei­der boor­tun­nel en ver­diep­te lig­ging, klaar om je figuur­lijk mee de diep­te in te nemen door te ver­tel­len over de bouw van de Cor­bu­lo­tun­nel. Hij ver­telt over hoe het tun­nel­bo­ren in zijn werk is gegaan, over de toe­ge­pas­te inno­va­ties en wat er nu nog bouw­tech­nisch moet gebeu­ren om de tun­nel vei­lig te kun­nen ope­nen. Ook is er vol­doen­de tijd om al je vra­gen te stellen.

Aan­mel­den

Kom je ook? Meld je dan hier snel aan voor deze spe­ci­a­le lezing in ons infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te. De deu­ren gaan om 18.00 uur open. De lezing begint om 18.30 uur en duurt tot ca. 20.00 uur. Na afloop is er de moge­lijk­heid om even na te pra­ten en een drank­je te drin­ken. Let op: we gaan niet de tun­nel in.

  • Wan­neer: 28 juni van 18.00 tot 20.00 uur
  • Waar: infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te, Riet­pol­der­weg 19, Leiden.
  • Toe­gang gratis

Groepsfoto van het tunnelteam voor de tunnelboormachine Gaia