Voor het project is in 2014 een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld. In het ontwerpproces dat na de vaststelling van het PIP volgde, bleek dat er een aantal technische knelpunten was. Door de noodzakelijke aanpassingen en een aantal verbeteringen, moet het PIP voor de Europaweg op een beperkt aantal punten worden aangepast.
..
Lees meer over het aanpassen van het PIP op de pagina Inpassingsplan.
..
Onderstaande beschrijving is het ontwerp zoals in het PIP van 2014 staat.

De N206 Europaweg en het Lammenschansplein vormen de belangrijkste ontsluitingsroute voor het zuidoostelijk deel van de Leidse regio. Bovendien vormen de Lammebrug en Lammenschansplein samen de stadsentree van Leiden. Op dit moment kunnen de N206 Europaweg en het Lammenschansplein het huidige verkeer niet aan. Hierdoor ontstaan er regelmatig files. Door toedoen van diverse ruimtelijke ontwikkelingen, onder andere in de Lammenschansdriehoek en Vlietzone, worden deze wegen steeds drukker. Daarom verbreden we de N206 Europaweg tussen het Lammenschansplein en de A4. Met een goed functionerende ontsluitingsroute aan deze zijde van de stad blijven Leiden en Voorschoten bereikbaar, nu en in de toekomst.
..
Wat gaat er gebeuren?
De N206 Europaweg krijgt in iedere rijrichting 2 rijstroken. Ook het Lammenschansplein gaat op de schop. De Lammebrug en de Trekvlietbrug worden vervangen.
..
Bruggen
De Lammebrug blijft beweegbaar en wordt breder en 2,5 meter hoger. Hierdoor hoeft deze brug in de toekomst minder vaak open voor schepen. De Trekvlietbrug wordt vervangen door een vaste brug.

Visual Lammenschansplein

Impressie van het Lammenschansplein

Lammenschansplein

Door de verhoging van de Lammebrug moet ook het Lammenschansplein verhoogd worden. Ook krijgt het plein meer rijstroken om het verkeer sneller door te laten stromen. De provinciale loswal is nu nog rechtstreeks aangesloten op het Lammenschansplein. In de nieuwe situatie wordt deze loswal aangesloten op de Kanaalweg, zodat de doorstroming op het Lammenschansplein verbetert.

Visual aansluiting Vrouwenweg en Vlietweg

Impressie van de aansluiting met de Vlietweg en de Vrouwenweg

Veilige aansluitingen

De aansluitingen van de Vrouwenweg en Vlietweg op de Europaweg worden veiliger gemaakt. In de nieuwe situatie is het alleen nog mogelijk om bij deze aansluitingen rechtsaf te slaan. Hierdoor kan verkeer niet meer oversteken. Het verkeer op de Europaweg blijft voorrang houden. Verkeer dat de andere kant op moet, kan onder de nieuwe Lammebrug doorrijden naar de andere aansluiting.

Visual Trekvlietbrug en fietspaden

Impressie van de Trekvlietbrug

Fietspaden

Door de verhoging en aanpassing van het Lammenschansplein moet ook de fietsstructuur opnieuw worden ingericht. De twee fietspaden op de bestaande Lammebrug worden naar de noordoostkant van de nieuwe brug verplaatst. Daarnaast komt er een voetpad op de nieuwe brug. Op de Trekvlietbrug blijven de fietspaden aan twee kanten behouden. Ook blijft het mogelijk om het Lammenschansplein veilig over te steken door de nieuwe fietstunnels.

Visual Lammebrug en het Lammenschansplein

Impressie van de Lammebrug en het Lammenschansplein

Bereikbaarheid

Aanpassing van een bestaande weg en bruggen in een drukbevolkt gebied gaat altijd gepaard met overlast. Dit heeft tijdelijk invloed op de bereikbaarheid. Het uiteindelijke doel is dat de bereikbaarheid aanzienlijk verbetert. Dit jaar verkent de provincie samen met de betrokken gemeenten en omgevingspartijen verschillende scenario’s voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit om te bezien hoe de overlast zoveel als mogelijk kan worden beperkt. In deze verkenning worden ook andere (bouw)ontwikkelingen in de projectomgeving die tot extra verkeersbewegingen kunnen leiden, bekeken. Uiteraard streven we naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid voor alle weggebruikers.