De ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg krijgt 2 x 2 rijstroken en wordt voor een deel verdiept aangelegd. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Voor de regio is de ir. G. Tjalmaweg een belangrijke doorgaande weg. En voor de kern Valkenburg en de toekomstige nieuwe woonwijk Valkenhorst voorziet de nieuwe Tjalmaweg in de belangrijkste ontsluiting. Met de verbreding en overige aanpassingen is de weg goed op de toekomst voorbereid.

Artist impression Valkenburg Oost

Aansluiting Valkenburg-Oost (Praetorium Agrippinae)

Ter hoogte van de Torenvlietslaan komt de ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-Oost. Hier kunnen fietsers en voetgangers de nieuwe ir. G. Tjalmaweg straks veilig oversteken. Deze aansluiting krijgt ook twee nieuwe bushaltes, onder andere voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (R‑net).

Artist impressie aansluiting Valkenburg-West

Aansluiting Valkenburg-West (De Castra)

Ter hoogte van Duinzicht, tussen de straten Cohortedreef en Valkenhorst, komt de ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-West. Dit is één van de twee nieuwe aansluitingen voor de toekomstige wijk Valkenhorst op de N206. Onder de ongelijkvloerse aansluiting komt een (vrijliggende) busbaan, onderdeel van de R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken gezamenlijk aan dit plan. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie.

Verdiepte ligging

De N206 ir. G. Tjalmaweg ligt nu ook al verdiept, maar komt straks plaatselijk nóg dieper te liggen. De weg ligt dan zelfs onder het grondwaterniveau. Dit betekent dat de verdiepte ligging waterdicht moet worden gemaakt. De wanden langs de verdiepte weg krijgen begroeiing in de vorm van een mix van planten. De diversiteit in plantensoorten zorgt voor een aantrekkelijk beeld in alle seizoenen.

Artist impression rotonde Torenvlietslaan

Rotonde

Een nieuwe rotonde met in de Voorschoterweg/Hoofdstraat voorziet in de aansluiting van het dorp Valkenburg op de ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-Oost.

Artist impression Torenvlietbrug

Torenvlietbrug

Naast de Torenvlietbrug over de Oude Rijn komt een nieuwe brug. Daardoor zijn er straks twee vaste bruggen, voor iedere rijrichting één.

Inrichting onder Torenvlietbrug

De ruimtes aan de oevers van de Oude Rijn krijgen een kwaliteitsimpuls. Deze worden zo ingericht dat het voor met name voetgangers en fietsers een aantrekkelijke rustplek wordt. Aan beide zijden van het water komen vlonders en er komen zitplekken op verschillende hoogtes. Bij het ontwerp is rekening gehouden met toegankelijkheid, looproutes, doorzicht en sociale veiligheid. Bekijk alle visualisaties van hoe het er onder de Torenvlietbrug uit komt te zien in het nieuwsbericht.

Artist impression - bomen parkstrook

Groene impulsen

De N206 ir. G. Tjalmaweg ligt in een groene omgeving. Daar sluiten we met de aanpassingen zoveel mogelijk op aan. Er vindt aanplant plaats van nieuwe bomen, struiken, hagen en grasvegetaties. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voor vogels en insecten aantrekkelijke soorten. Bij de nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen komen de bomen in een laanstructuur te staan. Bij de afwerking van oevers van watergangen wordt waar mogelijk rekening gehouden met oevergebonden flora en fauna. De wanden van de verdiepte ligging en de geluidschermen krijgen begroeiing van een mix van klimplanten.

Parkstrook en doorfietsroute

De parkstrook ten noorden van de N206 ir. G. Tjalmaweg wordt aangepast. Voetgangers krijgen meer ruimte en de wandelpadenstructuur wordt uitgebreid. Bestaande bruggetjes worden vernieuwd. Het fietspad tussen de Tjalmaweg en Valkenburg wordt opgewaardeerd en maakt straks deel uit van de doorfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Met alle bijbehorende voordelen: veilig, breed en goed verlicht.