Een belangrijk deel van de N434, tussen de A4 bij Leiden en de A44 bij Wassenaar, is de Corbulotunnel. Bij de planvorming was de grote vraag: hoe kunnen we de weg aanleggen zonder veel in te grijpen in de huidige omgeving? Dit is grotendeels gelukt door de weg als een verdiepte ligging en in een tunnel aan te leggen, en de knooppunten slim te ontwerpen.

De tunnel is gemaakt met behulp van een tunnelboormachine, die op zo’n 30 meter diepte onder de grond bij Voorschoten twee tunnelbuizen (voor iedere rijrichting één) heeft geboord. Elke tunnelbuis is 2250 meter lang en heeft twee rijstroken.

Hier ligt de Corbulotunnel

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knooppunt Ommedijk

(afrit Leiden-Zuid wijzigt)

Verdiepte ligging

van 5,4 meter onder NAP

Ontvangstschacht

De tweede tunnelbuis voor de RijnlandRoute is klaar! Na 3,5 maand boren  onder de grond zag tunnelboormachine Gaia op 1 september het daglicht weer. Lees het nieuwsbericht

Passage voor fietsers en fauna

Aquaduct voor Veenwatering

Dobbewatering

Spoorlijn Leiden - Den Haag

en de hoogspanningsmast

Tijdens het boren van de eerste tunnelbuis zijn we deze succesvol gepasseerd > Meer informatie

Zwembad 't Wedde

Zilverfabriek

Tijdens het boren van de eerste en tweede tunnelbuis zijn we deze succesvol gepasseerd > Meer informatie

Buitenplaats Berbice

Gaia bevindt zich diep onder Buitenplaats Berbice in Voorschoten. Tijd voor een bezoek aan bestuurslid en eigenaar Stan Dessens. Lees het artikel

Leidseweg

Rijn-Schiekanaal

We zijn het Rijn-Schiekanaal voor de tweede keer succesvol gepasseerd! We hebben onder het huis van de beschermvrouwe geboord. Lees het verhaal

Startschacht

Net voordat de afbouw van de tunnel van start ging, vlogen we nog 1 keer de tunnel door. Bekijk de video

Nieuw knooppunt Hofvliet

De bouw van het eerste deel van de fly-overs van knooppunt Hofvliet is ver gevorderd. Bekijk de foto's 

FAQ items aan het laden...

In augustus 2019 is bij de A4 vlakbij recreatiegebied Vlietland gestart met het boren van de tunnel in de richting van de A44. Ten westen van de spoorlijn Den Haag-Leiden kwam de tunnelboormachine zes maanden later weer boven. Hier gaat de tunnel over naar een verdiepte ligging vlakbij de woonwijk Stevenshof. Er is onder verschillende monumentale panden, sportvelden en de spoorlijn doorgeboord. Klik op de iconen in de kaart om hier meer over te lezen.

Bij de ontvangschacht aan de A44-zijde, is de tunnelboormachine uit elkaar gehaald en vervoerd naar de startschacht bij de A4. De volgwagens reden terug naar het beginpunt en het graafwiel werd via een speciaal transport over de weg vervoerd. Vervolgens is hij weer opgebouwd en is in mei 2020 gestart met het boren van de tweede tunnelbuis. Na 3,5 maand kwam de tunnelboormachine alweer boven de grond bij de ontvangstschacht aan de A44-zijde en was ook de tweede tunnelbuis klaar. Vanaf dat moment kon er worden gestart met de inrichting en de voorbereidingen voor het plaatsen van de tunneltechnische installaties.

Hoe de tunnelboormachine de tunnel bouwt

De tunnelboormachine is speciaal ontworpen voor de RijnlandRoute en heeft een diameter van bijna 11 meter. Hij is 100 meter lang en is een langzaam voortbewegende fabriek, die de grond weg graaft en tegelijkertijd de tunnelbuis bouwt met betonnen ringen. De tunnelboormachine bestaat uit een boorschild met een graaf- en werkkamer. Achter het boorschild zijn er vier volgwagens met de besturingscabine en alle elektrische en hydraulische installaties. Op de kop van het boorschild, aan de voorkant, bevindt zich het graafwiel. Hiermee schraapt de tunnelboormachine steeds laagjes grond weg. De betonnen ringen waarmee de tunnel gebouwd is, bestaan elk uit zeven segmenten. Voor de twee tunnelbuizen zijn 2240 ringen gebruikt, in totaal zijn er dus 15.680 betonnen segmenten verwerkt.

Veiligheid en risico’s

Het boren van een tunnel is met veel veiligheidseisen omkleed. Natuurlijk voor de mensen die ondergronds aan het werk zijn, maar zeker ook voor de omgeving. Zo werden alle gebouwen die op of nabij het werkgebied van de tunnel staan, tijdens passage van de tunnelboormachine in de gaten gehouden en werden eventuele vervormingen direct gesignaleerd met automatische landmeetapparatuur, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Onder kritische passages, zoals bebouwing, wegen, sportvelden, spoorlijn en hoogspanningsmasten was een uitgebreidere monitoring en waren de deskundigen die de meetgegevens uitlezen, extra alert. Ook de tunnel zelf werd aan tests onderworpen. De tunnelsegmenten die zijn gebruikt, hebben een zeer strenge brandtest goed doorstaan.

Bewezen techniek, maar ook innovatie

Tijdens de aanleg van de tunnelbuizen is al rekening gehouden met alle technische systemen die nodig zijn om de tunnel veilig te kunnen gebruiken. Net als bij de bouw van de tunnel zelf, kiezen de provincie Zuid-Holland en de aannemer Comol5 voor bewezen techniek. Maar de manier waarop is uniek. De tunnel met alle bijbehorende techniek is in één 3D-systeem ontworpen. De installaties en de besturingsapparatuur zijn in de fabriek in diverse containers van tevoren al gemonteerd en getest. Vervolgens zijn de containers met de installaties naar de bouwplaats getransporteerd en in het dienstgebouw geplaatst. Voor ingebruikname vinden er nog uitgebreide testen en oefeningen plaats met alle hulpdiensten. Met deze geïntegreerde aanpak beperkt Comol5 de totale aanlegtijd, de bouwhinder en de risico’s.

Nominatie Schreudersprijs

In juni 2022 is de Corbulotunnel genomineerd voor de Schreudersprijs van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB), dé prijs voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. Bekijk de brochure, waarin de innovatieve manier van bouwen en andere (technische) highlights staan omschreven.

Gaia de tunnelboormachine

Volgens goed gebruik wordt een tunnelboormachine voordat zij aan haar reis begint, gezegend. Dit gebeurt door een priester, onder toeziend oog van een beschermheilige: de heilige Barbara. De TBM krijgt tijdens deze ceremonie ook een naam. De TBM van de RijnlandRoute heet Gaia, een naam die is bedacht door schoolkinderen uit de regio en betekent Moeder Aarde.

Feiten en weetjes over de Corbulotunnel

Hieronder de meest gestelde vragen over wat er nu met de Corbulotunnel gaat gebeuren nu zij het licht heeft gezien.

Dat heeft te maken met de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen van Rijkswaterstaat. Daarin staat kort samengevat dat op een lengte van 1800 meter in de RLR-tunnel een bocht moet zitten. De tunnel is 2250 meter dus vandaar. Dit is onder meer om de eentonigheid voor de automobilist te voorkomen.

Verder ligt de tunnel tussen 2 snelwegen in. De nieuwe op- en afritten – met allerlei bochten komen niet kaarsrecht vóór de tunnelmond uit. Dat wordt dus gecorrigeerd in de tunnel.

Tenslotte: Bovengronds liggen bijvoorbeeld monumenten, spoorwegen en om die te goed te kruisen kan een lichte bocht ook nodig zijn.

Overigens ligt de tunnel behoorlijk recht.

We gebruiken hiervoor de informatie uit de strategische verkeers- en vervoersmodellen (Nederlands Regionaal Model, NRM) van Rijkswaterstaat. Daarin wordt uitgegaan van een capaciteit van 4.600 auto’s, bussen, vrachtwagens en motors per uur. Dat geldt voor beide tunnelbuizen.

Als we kijken naar het verwachte gebruik door alle motorvoertuigen, (de intensiteit) dan komen we op bijna 9 miljoen motorvoertuigen per jaar, per buis. Dat is ongeveer ¼ van de capaciteit (circa 40 miljoen).

De naam van de tunnel is september 2020 onthuld. De naam Corbulo is afkomstig van een Romeinse veldheer met deze naam.

De binnenste diameter van de tunnelbuis is iets minder dan 10 meter (9,79 meter).

Op dit moment zijn we druk bezig met het afbouwen van de tunnel, dit is nog best een proces. Naar verwachting kun je medio 2024 door de Corbulotunnel rijden.

Er zijn twee tunnelbuizen, voor iedere rijrichting één. Elke tunnelbuis is 2250 meter lang en heeft twee rijstroken. Je mag er 80 km/uur rijden.