We begon­nen het boren van de tun­nel­bui­zen van­uit de start­schacht, vlak vóór de Vliet. Aan de ande­re kant, in een huis net ách­ter de Vliet wonen al 25 jaar onze buren: Yvon­ne en Peter Koe­voet en hun vier kin­de­ren. Yvon­ne heeft hier ook haar pedi­cu­re­prak­tijk. Momen­teel is Gaia onder­gronds hun woning net voor de twee­de en laat­ste keer gepas­seerd. Is dat een opluch­ting voor hen? 

Yvon­ne: “We heb­ben alle ont­wik­ke­lin­gen van­af het eer­ste uur op de voet kun­nen vol­gen. En eer­lijk gezegd zaten we natuur­lijk ook niet te wach­ten op een tun­nel vlak bij ons huis. Tij­dens het bouw­pro­ces is alles goed in de gaten gehou­den door de aan­ne­mer, met moni­to­ring pun­ten en geluids­me­tin­gen.” Dat is mooi, en heb­ben jul­lie over­last gehad? “Ja, dat is onver­mij­de­lijk. En het is ook wel span­nend geweest, met getril in ons huis waar­bij we dach­ten ‘als dit maar goed gaat’. Maar de boor is nu voor de laat­ste keer onze woning gepas­seerd. Dus het is een hele opluch­ting”. Is alles goed gegaan omdat Yvon­ne ook de bescherm­vrou­we is van het tun­nel­team? Lachend: “Nou dat weet ik niet hoor, maar dan is dat wel mooi mee­ge­no­men.