In het begin van dit nieuwe jaar boorde Gaia onder de ProRail spoorlijn, tussen Amsterdam en Rotterdam: de oudste spoorlijn én een van de drukste van Nederland. Vier sporen verbinden Amsterdam – Den Haag – Rotterdam met studentensteden Leiden en Delft. Deze drukke spoorroute mocht natuurlijk geen hinder ondervinden van het aanleggen van deze ‘ondergrondse spoorkruising’. In gesprek met Rob de Weijze van ProRail en uiteraard met ons eigen team kijken we terug op deze spannende passage.

Liever geen tunnel

De Weijze is voor de achterban bij ProRail de primaire contactpersoon voor Comol5: alles loopt via hem. Voor ProRail, de provincie en Comol5 is er het nodige papierwerk aan te pas gekomen. “Contract, verleende vergunning en werkwijze zijn duidelijk vastgelegd”, zegt hij. Op de vraag wat ProRail merkt van de aanleg van de tunnel onder het spoor antwoordt hij: “Waarschijnlijk niks, maar het liefste hadden we eigenlijk geen tunnel gehad, want dan lopen we ook geen enkel risico. Dit stuk spoor is onderdeel van de hoofdcorridor van het spoorwegnetwerk, en we rijden hier dag en nacht. De kans dat er iets gebeurt acht ik enorm klein, maar als er wat gebeurt dan raakt het meteen vier sporen in een drukke route”.

Aannemer: méér dan een oogje in het zeil houden

Comol5 heeft ter voorbereiding ook het nodige werk verzet. Plannen voor monitoring, veilige bereikbaarheid en calamiteiten staan allemaal zwart op wit. Veiligheid vóór alles is ook hierbij het motto. Bart van de Water, geotechnisch ingenieur van Comol5 legt kort uit: “We monitoren de spoorlijn tijdens het boren voortdurend. Dat doen we onder meer met 2 prisma’s (spiegeltjes) op elke spoorbalk van alle 4 de treinsporen; die prisma’s gebruiken we om op één plek alles te meten, en de gegevens te kunnen vergelijken. Ook op de poten van de portalen voor de bovenleiding zitten prisma’s. Een beetje technisch misschien, maar zo kunnen we maximaal in de gaten houden of het boren goed verloopt en er geen verzakking ontstaat”, besluit hij zijn kleine techniekles.

Lange adem

Wanneer is ProRail tevreden? De Weijze: “We hebben ook nog een tweede tunnelbuis te gaan. Als de aanleg technisch goed en in een ‘beheerst proces’ is verlopen ben ik tevreden. Want dan heeft eigenlijk niemand, óók de treinreiziger, er iets van gemerkt.”
In het contract staat overigens nog een tevredenheidsmaatstaf: als tot 2 jaar na de aanleg geen noemenswaardige zettingen zijn ontstaan is de aanleg voor ProRail een gepasseerd station.