Openingstijden en contactgegevens

Je bent van har­te wel­kom in het infor­ma­tie­cen­trum op:

Woens­dag van 11.00 tot 15.00 uur
Vrij­dag van 11.00 tot 15.00 uur
De eer­ste zater­dag van de maand (van­af 7 janu­a­ri) 11.00 tot 15.00 uur

Reser­ve­ren voor een rond­lei­ding tot 10 per­so­nen kan via:
https://www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten

Wil je met een gro­te­re groep komen?
Stuur dan een mail of bel tij­dens openingstijden:

+31 (0)70 – 441 77 33
informatiecentrum@​rijnlandroute.​nl

Groepsontvangsten

Groeps­ont­vang­sten en rond­lei­din­gen aan groe­pen kun­nen tij­dens de ope­nings­tij­den en op dins­dag of don­der­dag geboekt wor­den. Op maan­dag zijn wij geslo­ten. Wil je met een groep langs­ko­men in het infor­ma­tie­cen­trum? Mail dan jouw aan­vraag naar:
informatiecentrum@​rijnlandroute.​nl en geef daar­bij aan:

 • Naam, adres en tele­foon­num­mer van de contactpersoon;
 • Naam van jouw bedrijf/​school/​vereniging/​organisatie, aan­tal per­so­nen, dag en tijdstip;
 • Wat je ver­wach­tin­gen zijn. Heb je spe­ci­fie­ke vra­gen? Zijn er onder­wer­pen waar­over je graag meer wilt weten? Wij pro­be­ren dan het stan­daard­pro­gram­ma hier­op aan te passen.

Stan­daard­pro­gram­ma (duur 1 tot 1,5 uur):

 • Alge­me­ne pre­sen­ta­tie over de RijnlandRoute.
 • Toe­lich­ting op alles wat in het infor­ma­tie­cen­trum te zien is.
 • Tijd om rond te kij­ken en vra­gen te stellen.

Locatie

Je vindt het informatiecentrum aan de Hofvlietweg  in de Oostvlietpolder Leiden, nabij recreatiegebied Vlietland. Voor de bomen en bij de gekleurde vlaggen ziet u het informatiecentrum met een parkeerterrein aan de linkerhand. Het informatiecentrum is zowel per fiets als met de auto goed te bereiken. Via Google Maps kun je navigeren als je zoekt op: informatiecentrum RijnlandRoute, of bekijk de routebeschrijving hieronder.

Routebeschrijving per fiets

 • Als je uit de richting Leiden komt: fiets langs de Vliet via fietsknooppunten 03 (Vlietweg) en 91 (Spekpolderweg) naar 92 (Zwetpad/ Rietpolderweg) in recreatiegebied Vlietland.
 • Als je uit de richting Zoeterwoude komt: vanaf Zoeterwoude/ La Place volg fietsknooppunten 51 – 8 richting Vlietland. Sla bij knooppunt 8 (Hofvlietweg) ) linksaf richting knooppunt 92 (Zwetpad/ Rietpolderweg).
 • Als je uit de richting Voorschoten komt: neem vanaf fietsknooppunt 91 (kruispunt Nicolaas Maeskade/ Frans Halsplantsoen) de fietsbrug over de Vliet en sla op kruispunt Spekpolderweg/ Zwetpad rechtsaf en fiets naar knooppunt 92 (Zwetpad/ Rietpolderweg).
 • Als je uit de richting Leidschendam komt: fiets langs de Vliet via de Oostvlietweg via fietsknooppunten 79 — 81 – 94 naar knooppunt 92 (kruising Rietpolderweg).
Vervolg route per fiets (Vanuit richting Leiden, Voorschoten en Leidschendam)

Sla linksaf op de Rietpolderweg (of rechtdoor als je vanuit Leidschendam komt). Fiets een klein stukje rechtdoor richting knooppunt 8. Je ziet al snel het informatiecentrum met een parkeerterrein aan je rechterhand. Iets verder links zie je het dienstgebouw (zwart gebouw).

Vervolg route per fiets (Vanuit richting Zoeterwoude)

Je ziet (ruim voor je bij knooppunt 92 bent) het informatiecentrum met een parkeerterrein aan je linkerhand. Rechts zie je het dienstgebouw (zwart gebouw).

Zie de kaart aan de rechterkant van de pagina, het informatiecentrum bevindt zich ten westen van de A4 ter hoogte van het toekomstige knooppunt Hofvliet en naast de startschacht (tunnel) van de toekomstige N434.

Routebeschrijving per auto

 • A4 uit de richting Amsterdam: neem afslag 7 Zoeterwoude-Dorp. Houd de rechterrijbaan aan, sla bij de T splitsing linksaf (richting Vlietland).
 • A4 uit de richting Den Haag: neem afslag 7 Zoeterwoude-Dorp. Ga aan het einde van de afrit bij de stoplichten links over het viaduct, daarna direct bij het eerste stoplicht linksaf (richting Vlietland).
Vervolg route per auto:

Je rijdt nu op de Hofvlietweg. Voor het ‘bosje’ zie je het informatiecentrum met een parkeerterrein aan je linkerhand. Rechts zie je iets eerder het dienstgebouw (zwart gebouw).

Zie kaart onderaan de pagina, het informatiecentrum bevindt zich ten westen van de A4 ter hoogte van het toekomstige knooppunt Hofvliet en naast de startschacht (tunnel) van de toekomstige N434.

Routekaart Hofvlietweg