Ope­nings­tij­den en
Contactgegevens

Je bent van har­te wel­kom in het
infor­ma­tie­cen­trum op:

Woens­dag van 11.00 tot 15.00 uur
Vrij­dag van 11.00 tot 15.00 uur
Zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur

Reser­ve­ren tot 8 per­so­nen kan via:
https://www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten

Wil je met een gro­te­re groep komen?
Stuur dan een mail of bel tij­dens openingstijden:

+31 (0)70 – 441 77 33
informatiecentrum@​rijnlandroute.​nl

Groepsontvangsten

Groepsontvangsten en rondleidingen aan groepen kunnen tijdens de openingstijden en op dinsdag of donderdag geboekt worden. Op maandag zijn wij gesloten. Wil je met een groep langskomen in het informatiecentrum? Mail dan jouw aanvraag naar informatiecentrum@rijnlandroute.nl en geef daarbij aan:

Naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon;
Naam van jouw bedrijf/school/vereniging/organisatie, aantal personen, dag en tijdstip;
Wat je verwachtingen zijn. Heb je specifieke vragen? Zijn er onderwerpen waarover je graag meer wilt weten? Wij proberen dan het standaardprogramma hierop aan te passen.

Standaardprogramma (duur 1 tot 1,5 uur):

Algemene presentatie over de RijnlandRoute.
Toelichting op alles wat in het informatiecentrum te zien is.
Bezoek aan het uitkijkpunt bij de startschacht.
Tijd om rond te kijken en vragen te stellen.

Locatie

Je vindt het informatiecentrum aan de Rietpolderweg 19 in de Oostvlietpolder, nabij recreatiegebied Vlietland. Het informatiecentrum is zowel per fiets als met de auto goed te bereiken. De route naar het informatiecentrum is met witte bordjes aangegeven. Via Google Maps kun je navigeren: zoek op “informatiecentrum RijnlandRoute”.

Rou­te­be­schrij­ving per fiets

Als je uit de rich­ting Lei­den komt: fiets langs de Vliet via fiets­knoop­pun­ten 03 (Vliet­weg) en 91 (Spek­pol­der­weg) naar 92 (Zwetpad/​ Riet­pol­der­weg) in recre­a­tie­ge­bied Vlietland.

Als je uit de rich­ting Zoe­ter­wou­de komt: van­af TOP Zoeterwoude/​ La Pla­ce is het fiets­knoop­punt 51 naar 8 en vice ver­sa afge­slo­ten. Volg fiets­knoop­pun­ten 50 – 72 – 9 – 03 en blijf de Vliet­weg vol­gen rich­ting Vliet­land. Sla bij knoop­punt 91 (Spek­pol­der­weg) rechts­af naar knoop­punt 92 (Zwetpad/​ Riet­pol­der­weg).

Als je uit de rich­ting Voor­scho­ten komt: neem van­af fiets­knoop­punt 91 (kruis­punt Nico­laas Maeskade/​ Frans Hals­plant­soen) de fiets­brug over de Vliet en sla op kruis­punt Spekpolderweg/​ Zwet­pad rechts­af en fiets naar knoop­punt 92 (Zwetpad/​ Riet­pol­der­weg).

Als je uit de rich­ting Leid­schen­dam komt: fiets langs de Vliet via de Oost­vliet­weg via fiets­knoop­pun­ten 79 — 81 – 94 naar knoop­punt 92 (krui­sing Rietpolderweg).

Ver­volg rou­te per fiets (alle richtingen):

Sla links­af op de Riet­pol­der­weg (of recht­door als je van­uit Leid­schen­dam komt). Fiets een klein stuk­je recht­door tot de bocht in de weg waar je een bord met de I van infor­ma­tie­cen­trum ziet. De ingang van het bouw­ter­rein is bij B (kaart). Rijd hier het ter­rein op. Je ziet het infor­ma­tie­cen­trum met een par­keer­ter­rein aan uw rech­ter­hand. Links zie je de bouw­keet van Comol5.

Zie kaart onder­aan de pagi­na: het infor­ma­tie­cen­trum bevindt zich bij de paar­se ster, ten wes­ten van de A4 ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet en naast de start­schacht (tun­nel) van de toe­kom­sti­ge N434.

Rou­te­be­schrij­ving per auto

A4 uit de rich­ting Amster­dam: neem afslag 7 Zoe­ter­wou­de-Dorp. Houd de rech­ter­rij­baan aan, sla bij de T‑splitsing links­af (rich­ting Vlietland).
A4 uit de rich­ting Den Haag: neem afslag 7 Zoe­ter­wou­de-Dorp. Ga aan het ein­de van de afrit bij de stop­lich­ten links over het via­duct, daar­na direct bij het eer­ste stop­licht links­af (rich­ting Vlietland).

Ver­volg rou­te per auto:

Je rijdt nu op de Hof­vliet­weg en gaat recht­door (paral­lel aan A4) tot aan de Riet­pol­der­weg. Bij de T‑splitsing sla je rechtsaf.
De ingang van het bouw­ter­rein is bij B (kaart). Na het ‘bos­je’ rij je het ter­rein op en zie je het infor­ma­tie­cen­trum met een par­keer­ter­rein aan je rech­ter­hand. Links zie je de bouw­keet van Comol5.
Kaart: het infor­ma­tie­cen­trum bevindt zich bij de paar­se ster, ten wes­ten van de A4 ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet en naast de start­schacht (tun­nel) van de toe­kom­sti­ge N434.

Routekaart Hofvlietweg