Beaumix

Aanvullend bodemonderzoek na lekkage drainagewater

13 november 2023|

Op dit moment wordt het drainagewater uit de pompkelder onder de Tjalmaweg afgevoerd. Dit is nodig om het waterniveau in de verdiepte ligging op het gewenste peil te houden. Voor het overhevelen van het drainagewater naar de vrachtwagens die het water vervoeren, zijn de waterslangen via een koppeling op de watercontainer aangesloten.

Tijdelijke afvoer drainagewater uit verdiepte ligging Tjalmaweg

18 oktober 2023|

De provincie Zuid-Holland laat vanaf komende week drainagewater afvoeren onder de Tjalmaweg bij Katwijk. Dit water wordt nu opgevangen (‘gebufferd’) in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg. Omdat de buffercapaciteit bijna bereikt is, gaan we vanaf komende week het drainagewater met vrachtwagens afvoeren.

Resultaten eerste meting waterkwaliteit N206 ir. G. Tjalmaweg bekend

4 oktober 2023|

Vanaf begin 2023 wordt in opdracht van de gemeente Katwijk 10 jaar lang de kwaliteit van het grondwater- en oppervlaktewater rond de Tjalmaweg gecontroleerd. Het doel is te monitoren of er als gevolg van het gebruik van de bouwstof Beaumix bodemvreemde stoffen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen. Uit de eerste metingen blijkt dat wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen voor het oppervlakte- en grondwater. In het drainagewater in de pompkelder onder de Tjalmaweg zijn stoffen aangetroffen die in verband kunnen staan met Beaumix. Uit voorzorg heeft de provincie besloten de drainage af te sluiten.

Boskalis gaat meer Beaumix toepassen in verdiepte ligging Tjalmaweg

16 juni 2022|

Om de stabiliteit van de verdiepte ligging te kunnen waarborgen gaat Boskalis meer Beaumix toepassen in de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. De waterdruk van buiten de verdiepte ligging blijkt in dit gebied zo groot dat er meer neerwaartse druk nodig is in de verdiepte ligging om een veilige constructie te kunnen realiseren.

Onderzoeken naar gebruik van Beaumix

22 maart 2021|

De provincie laat onderzoek uitvoeren naar het gebruik van Beaumix, de bouwstof die aannemer Boskalis bij de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg toepast. De resultaten van dit onderzoek worden in juni verwacht.

Aanvullend onderzoek Beaumix

24 december 2020|

De gemeente Katwijk geeft in januari een inhoudelijke reactie op het rapport van KSV. Tevens voert de gemeente - ondanks dat de partijkeuringen daar geen aanleiding toe geven - een extra onderzoek uit naar de gebruikte Beaumix. De provincie verleent uiteraard haar volle medewerking aan het aanvullende onderzoek van de gemeente

Aanvullend bodemonderzoek na lekkage drainagewater

13 november 2023|

Op dit moment wordt het drainagewater uit de pompkelder onder de Tjalmaweg afgevoerd. Dit is nodig om het waterniveau in de verdiepte ligging op het gewenste peil te houden. Voor het overhevelen van het drainagewater naar de vrachtwagens die het water vervoeren, zijn de waterslangen via een koppeling op de watercontainer aangesloten.

Tijdelijke afvoer drainagewater uit verdiepte ligging Tjalmaweg

18 oktober 2023|

De provincie Zuid-Holland laat vanaf komende week drainagewater afvoeren onder de Tjalmaweg bij Katwijk. Dit water wordt nu opgevangen (‘gebufferd’) in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg. Omdat de buffercapaciteit bijna bereikt is, gaan we vanaf komende week het drainagewater met vrachtwagens afvoeren.

Resultaten eerste meting waterkwaliteit N206 ir. G. Tjalmaweg bekend

4 oktober 2023|

Vanaf begin 2023 wordt in opdracht van de gemeente Katwijk 10 jaar lang de kwaliteit van het grondwater- en oppervlaktewater rond de Tjalmaweg gecontroleerd. Het doel is te monitoren of er als gevolg van het gebruik van de bouwstof Beaumix bodemvreemde stoffen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen. Uit de eerste metingen blijkt dat wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen voor het oppervlakte- en grondwater. In het drainagewater in de pompkelder onder de Tjalmaweg zijn stoffen aangetroffen die in verband kunnen staan met Beaumix. Uit voorzorg heeft de provincie besloten de drainage af te sluiten.

Boskalis gaat meer Beaumix toepassen in verdiepte ligging Tjalmaweg

16 juni 2022|

Om de stabiliteit van de verdiepte ligging te kunnen waarborgen gaat Boskalis meer Beaumix toepassen in de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. De waterdruk van buiten de verdiepte ligging blijkt in dit gebied zo groot dat er meer neerwaartse druk nodig is in de verdiepte ligging om een veilige constructie te kunnen realiseren.

Onderzoeken naar gebruik van Beaumix

22 maart 2021|

De provincie laat onderzoek uitvoeren naar het gebruik van Beaumix, de bouwstof die aannemer Boskalis bij de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg toepast. De resultaten van dit onderzoek worden in juni verwacht.

Aanvullend onderzoek Beaumix

24 december 2020|

De gemeente Katwijk geeft in januari een inhoudelijke reactie op het rapport van KSV. Tevens voert de gemeente - ondanks dat de partijkeuringen daar geen aanleiding toe geven - een extra onderzoek uit naar de gebruikte Beaumix. De provincie verleent uiteraard haar volle medewerking aan het aanvullende onderzoek van de gemeente

Ga naar de bovenkant