De provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap hebben samen een structurele oplossing gevonden om het drainagewater uit de verdiepte ligging bij de Tjalmaweg af te voeren. Uit eerder onderzoek bleek dat dit drainagewater hogere waardes van stoffen bevatte dan het water in de omliggende watergang en het grondwater. In de bijgevoegde infographic leggen we visueel uit wat er aan de hand is en hoe we het oplossen.

Na bekend worden van de meetresultaten van het drainagewater heeft de provincie twee tijdelijke maatregelen getroffen:

1. De drainage naar het oppervlaktewater is in juli onmiddellijk afgesloten. Het drainagewater wordt vanaf dat moment in de verdiepte ligging opgeslagen.

Omdat het de afgelopen weken veel heeft geregend, moest voorkomen worden dat de verdiepte ligging te vol raakte. Daarom heeft de provincie op 23 oktober een tweede maatregel getroffen:

2. Een deel van het drainagewater wordt met tankwagens afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.

Beide maatregelen bieden geen oplossing voor de langere termijn. De opslagcapaciteit van de verdiepte ligging zit na een lange regenperiode aan zijn maximum, nog meer water opslaan zou betekenen dat er een grote kans is op schade aan de weg en van de verdiepte ligging. Met de tankwagens kunnen we onvoldoende water afvoeren tijdens natte periodes. Tijdens een zware bui valt er vier keer de hoeveelheid die we in een dag kunnen afvoeren. Daarom hebben de betrokken overheden (provincie, gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland) samen gezocht naar een goede structurele en efficiënte oplossing.

Structurele oplossing

Het drainagewater uit de pompkelder wordt, via een extra rioolbuis, afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap. Dit water kan (na aanpassing van de pH waarde) op basis van de gemeten hoeveelheden probleemloos door de afvalwaterzuivering verwerkt worden.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Vanaf de pompkelder wordt een nieuw stuk riool aangelegd dat aansluit op de Marinus Poststraat in Valkenburg.

Locatiekaart nieuwe rioolleiding N206 Tjalmaweg

..
Voordat het drainagewater het riool ingaat, wordt de pH waarde verlaagd naar onder de 10. Vervolgens loopt het water, vermengd met het andere rioolwater uit Katwijk , naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt al het rioolwater gezuiverd om uiteindelijk weer in de waterketen terug te kunnen laten stromen. Het Hoogheemraadschap monitort of de waterkwaliteit aan de normen voldoet.

Gemeten stoffen in het drainagewater

De gemeente Katwijk onderzoekt gedurende 10 jaar of als gevolg van het gebruik van Beaumix bodemvreemde stoffen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Uit dit onderzoek bleek eerder dat van een aantal stoffen verhoogde waardes waren gemeten in het drainagewater. De verwachting is dat de waardes in de loop van de tijd steeds lager worden. Dit proces heet uitlogingsproces. Denk aan een theezakje in een kop heet water: naar mate het zakje opnieuw gebruikt wordt, neemt de sterkte van je kopje thee af.

Meer weten over wat er met het drainagewater gebeurt? Bekijk dan onze infographic via onderstaande knop.
..