Aannemer Boskalis voert in april en mei 2024 onderzoeken uit op de N206 Europaweg, het Lammenschansplein en de directe omgeving hieromheen. Het gaat om onder meer grondonderzoeken en inspecties van bruggen en wegen. De onderzoeken worden uitgevoerd ter voorbereiding op het ontwerp en de realisatie van de verbreding van de Europaweg, als onderdeel van de RijnlandRoute.

Afstemming & hinder voor verkeer

Omdat de onderzoeken buiten plaatsvinden, betekent dit in sommige gevallen dat er bij mensen op hun perceel onderzoek moet worden gedaan. Hiervoor overlegt Boskalis met de betrokken grondeigenaren. Ook mensen die over de Europaweg of aansluitende wegen rijden, kunnen te maken krijgen met de onderzoeken. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om ter hoogte van onderzoek locaties tijdelijk de snelheid te verlagen en/of rijstroken af te zetten. Om de hinder te beperken, probeert de aannemer de onderzoeken waar mogelijk te bundelen en zoveel mogelijk buiten de spits uit te voeren. Eind april/begin mei zijn onderzoeken gepland waarvoor moet worden geboord in het asfalt. Om het verkeer niet te hinderen, worden deze werkzaamheden in de avond/nacht uitgevoerd.

Informatiebijeenkomst

Informatie over het ontwerp, de planning en de werkzaamheden wordt in mei bekend gemaakt tijdens een informatieavond, waarbij Boskalis zich aan de omgeving voorstelt. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort op onze website.