De provincie Zuid-Holland kiest voor de aanbieding van Boskalis voor de aanpassing van de N206 Europaweg in Leiden. Het gaat om een zogeheten ‘voornemen tot gunning’ voor de verbreding van de Europaweg tussen de A4 en het Lammenschansplein, de nieuwe inrichting van het Lammenschansplein en het vernieuwen van de Lammebrug en de Trekvlietbrug.

De N206 Europaweg krijgt in iedere rijrichting 2 rijstroken. Ook het Lammenschansplein gaat op de schop. De Lammebrug en de Trekvlietbrug worden vervangen. De Lammebrug blijft beweegbaar en wordt breder en 2,5 meter hoger. Hierdoor hoeft deze brug in de toekomst minder vaak open voor schepen. De Trekvlietbrug wordt vervangen door een vaste brug.

Wat betekent een voornemen tot gunning?

Het voornemen tot gunning is een belangrijke mijlpaal in een aanbestedingstraject voor de uitvoering van het werk. Deze aanbestedingsprocedure startte in februari 2023. Met het voornemen tot gunning van het werk aan Boskalis is de gunning nog niet helemaal definitief. Gedurende de rechtsbeschermingstermijn van 20 kalenderdagen (de Alcatel-termijn) heeft de niet-gekozen partij nog de gelegenheid om bezwaar te maken. Deze periode loopt wat langer door in verband met de kerstperiode. Na het aflopen van deze rechtsbeschermingstermijn vindt de definitieve gunning aan Boskalis plaats.

Beoordeling combinatie prijs en kwaliteit

De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV). Dit betekent dat alle plannen zijn beoordeeld op basis van een combinatie van prijs én kwaliteit.

De plannen zijn onder andere getoetst op duurzaamheid, op vormgeving- en inpassingskwaliteit en het minimaliseren van verkeershinder en omgevingshinder.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute bestaat uit 3 deelprojecten. De werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg zijn afgerond. De N434 (met Corbulotunnel) wordt in juli in gebruik genomen. De N206 Europaweg is het laatste project dat in uitvoering gaat.

Samenwerking met gemeente

De Europaweg wordt gerealiseerd door de provincie in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden.