De provincie Zuid-Holland is gestart met de aanbesteding van de N206 Europaweg in Leiden. Tijdens de aanbestedingsprocedure wordt er een aannemer geselecteerd voor het project. De Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein.

De provincie zoekt een aannemer die het werk veilig kan bouwen in een complexe binnenstedelijke omgeving met een beperkte ruimte, veel verkeer en veel diverse stakeholders. Daarnaast dient de aannemer de benodigde technische ervaring te hebben op het gebied van onder andere beweegbare bruggen.

Fases en planning aanbesteding

De aanbesteding bestaat uit een selectiefase en een concurrentie gerichte dialoog. Tijdens de selectiefase worden er 3 aannemers geselecteerd, onder andere op basis van hun visie over veiligheid. Met de geselecteerde aannemers vindt vervolgens een concurrentie gerichte dialoogfase plaats. Dit houdt in dat de provincie samen met de geselecteerde partijen tussentijds wensen en ideeën met elkaar bespreekt om zo toe te werken naar de beste aanpak voor de werkzaamheden. Vervolgens begint de inschrijvingsfase. In deze fase dienen de geselecteerde aannemers een aantal plannen in voor het minimaliseren van verkeershinder, minimaliseren omgevingshinder, maximaliseren duurzaamheid en ten slotte maximaliseren vorming- en inpassingskwaliteit. Deze plannen worden beoordeeld en daaruit volgt een partij die het project gaat realiseren. De verwachting is dat één van de geselecteerde aannemers eind van dit jaar de opdracht krijgt om het werk uit te voeren.

Op de hoogte blijven?

Via deze website zijn de ontwikkelingen te volgen. Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.