Actu­eel2020-09-22T10:15:29+01:00

N206 ir. G. Tjal­ma­weg: beroep en voor­lo­pi­ge voor­zie­ning omge­vings­ver­gun­nin­gen tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206

2 okto­ber 2020|Nieuws|

Don­der­dag 17 sep­tem­ber is de beroeps­ter­mijn voor 3 omge­vings­ver­gun­nin­gen die nodig zijn voor de tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de ir. G. Tjal­ma­weg geslo­ten. Tegen elk van de 3 ver­gun­nin­gen is van­uit de omge­ving beroep aan­ge­te­kend bij de Raad van Sta­te en is ver­zoek voor het tref­fen van een voor­lo­pi­ge voor­zie­ning gedaan.

Par­keer­ter­rein Weeg­bree nog tot eind okto­ber in gebruik als opslag­lo­ca­tie

29 sep­tem­ber 2020|Nieuws|

Sinds begin juni heeft Comol5 par­keer­ter­rein Weeg­bree in het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land tij­de­lijk in gebruik als opslag­plek voor asfalt­gra­nu­laat. Uiter­lijk eind okto­ber zul­len wij het nog ove­ri­ge mate­ri­aal ver­wij­de­ren waar­na het ter­rein weer beschik­baar is als par­keer­ter­rein.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top