De beton- en asfalt­mo­lens draai­en lek­ker door op het moment…het dek van de dui­ker­brug bij de Kool­tuin­weg, de wan­den en het dek van de pomp­kel­der, de dek­laag van het asfalt van de nieu­we Toren­vliet­brug en vol­gen­de week de beton­stort van het dek van de aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost. In de ver­diep­te lig­ging wordt vol­op gewerkt in alle 13 compartimenten. 

Dag van de Bouw

Wil je zelf het werk van dicht­bij bekij­ken? Kom dan langs tus­sen 10.00 en 15.00 uur tij­dens de Dag van de Bouw op zater­dag 18 juni a.s. Kijk voor meer infor­ma­tie op de pagi­na Dag van de Bouw.