Het fietspad bij knooppunt Ommedijk bij de A44 is vandaag, 14 juli, geopend. Hiermee is voor de bouwvak het laatste stukje fietspad rond de N434 opgeleverd en kunnen fietsers deze handige fietsverbinding tussen Wassenaar en Leiden nog in de zomervakantie gebruiken.

Veilig fietsen

Voordat het fietspad kon worden opengesteld, moesten er nog een aantal werkzaamheden worden verricht om ervoor te zorgen dat fietsers het pad veilig konden gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld taluds minder steil gemaakt en extra hekken in bochten en bij de vluchtwegtrappenhuizen van de verdiepte ligging geplaatst. Ook is er beplanting die voor extra geleiding zorgt aangebracht.

Niet alleen voor fietsers

Naast het fietspad is ook de faunaroute opengesteld. Deze bestaat uit een faunapassage onder de A44 en een ecoduct. Dieren waarvoor extra beschermingsmaatregelen worden genomen om de populatie te behouden of te vergroten kunnen hiervan gebruik maken. Dit zijn bijvoorbeeld de dwergmuis, hermelijn en rugstreeppad. Maar ook ‘gewone’ en niet beschermde dieren zoals kikker en pad kan je hier vinden. De dieren worden in de goede richting geleid door struiken, boomstronken en een greppel. In de onderdoorgang onder de A44 liggen keien als geleiding en schuilmogelijkheid.

Restwerkzaamheden

Nog niet alles is helemaal af, zo komt er nog meer beplanting en worden er nog wat leuningen geplaatst. Daarnaast komt er een paddenpoel met bomen langs de rand tussen het fietspad en de afslag naar de N434 vanuit Wassenaar.