Naar aanleiding van de berichtgeving over de aangetroffen asbest in de parkstrook laat de provincie, aanvullend op het asbestonderzoek dat in juli 2021 plaatsvond, een nieuw onderzoek uitvoeren. Inmiddels heeft de provincie opdracht gegeven aan een bureau dat dit gaat doen. Aanstaande vrijdag start het bureau met een uitgebreide inspectie van het gebied.

Vanaf maandag aanstaande worden vervolgens grondboringen gedaan op ruim 60 plekken in de parkstrook. De genomen monsters gaan direct naar een laboratorium en de resultaten van dat onderzoek verwachten we op korte termijn, mogelijk al in de week van 7 augustus. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, volgt nadere berichtgeving.

Aanvullend op het onderzoek vindt er, uiterlijk in de week 21 augustus, een extra handmatige opschoonactie plaats in de gehele parkstrook. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen veilig kunnen spelen en ravotten, wordt in diezelfde week de bovenste grondlaag rond de speeltoestellen in de parkstrook 20 centimeter afgegraven en voorzien van nieuwe grond.