Onderzoek wijst uit: geen risico door asbest

Asbestdeskundigen van Terrascan concluderen dat de stukjes asbest die zijn aangetroffen in de parkstrook in Valkenburg  langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg geen risico’s opleveren voor bezoekers en spelende kinderen. Het aantal aangetroffen deeltjes asbest blijft ruim binnen de toegestane waarde. Asbest is alleen gevaarlijk bij inademing van de vezels en niet bij aanraking van het materiaal. De resultaten van het asbestonderzoek komen overeen met eerdere onderzoeken die in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd in 2019 en 2021.

Resultaten asbestonderzoek

Omdat bewoners asbestdeeltjes aantroffen, is opnieuw onderzoek uitgevoerd in de parkstrook tussen de watergang en de N206 Ir. G. Tjalmaweg. In het gebied is ook een kinderspeelplaats aanwezig. Het grondonderzoek is via tientallen grondboringen uitgevoerd. In de monsters die door boringen onder de grond genomen zijn, is geen asbest aangetroffen. Op maaiveldniveau zijn, verspreid over de parkstrook, wel stukjes asbest aangetroffen. Dit is afkomstig van voormalige bebouwing in het gebied.

Opruimwerkzaamheden

De komende weken zijn de volgende werkzaamheden gepland:

  • Vanaf 24 augustus 2023 verwijdert Boskalis in de gehele parkstrook op maaiveldniveau de zichtbare stukjes asbest. Daarbij worden ook stukjes glas en plastic verwijderd. Boskalis maait eerst het gras en het onkruid en om tijdens de opruimactie een beter zicht op de grond te hebben. De wandelpaden, hondenuitlaatplaats en de doorfietsroute zijn tijdens deze werkzaamheden gewoon toegankelijk.
  • In afstemming met de gemeente Katwijk is afgesproken dat de bovenste grondlaag rondom het speeltoestel bij het pontje en bij de evenwichtsbalken wordt afgegraven, doorgespit en voorzien van nieuwe grond. Deze grond wordt opnieuw ingezaaid met graszaad. Deze werkzaamheden zullen begin september 2023 plaatsvinden.