Als je over de A44 en de A4 rijdt dan zijn de nieu­we knoop­pun­ten voor de N434 al zicht­baar. De nieu­we pro­vin­ci­a­le weg met Cor­bu­lo­tun­nel lijkt al bij­na klaar, de matrix­bor­den en beweg­wij­ze­ring han­gen en de belij­ning is al aan­ge­bracht. In deze onstui­mi­ge afle­ve­ring hoort Johan Over­de­vest wat er nog alle­maal moet gebeu­ren voor­dat de weg in de zomer van 2024 open gaat. 

Omroep West zendt de nieu­we afle­ve­ring op zater­dag 2 sep­tem­ber om 17.00 uur voor het eerst uit. Ver­vol­gens is de afle­ve­ring tot en met zon­dag 3 sep­tem­ber 19.00 uur bij­na ieder uur te zien op omroep West. De afle­ve­ring staat nu al op onze website:

..

..

Rijn­land­Rou­te op omroep West

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.