Met haar opval­len­de wit­te stam is de berk een boom die ieder­een kan her­ken­nen. De wit­te schors maakt de berk geliefd voor tuin, park en straat. Bin­nen de Rijn­land­Rou­te heb­ben we voor­al de zach­te berk aan­ge­plant. Langs de A44 en langs de A4/​Hofvlietweg in de Oost­vliet­pol­der. Benieuwd naar de ken­mer­ken van de zach­te berk en waar­om juist voor deze boom is geko­zen? Je leest het op de pagi­na over de zach­te berk

Meer weten over de groencompensatie?

Je leest alles over de groen­com­pen­sa­tie bin­nen de Rijn­land­Rou­te op de pagi­na flo­ra.