Som­mi­gen zien deze plant enkel als onge­wens­te woe­ke­raar die alles over­neemt als je even geen onder­houd pleegt. Maar de klim­op, of Hede­ra helix, is juist onge­loof­lijk waar­de­vol voor de natuur om ons heen. Bin­nen de Rijn­land­Rou­te wordt deze robuus­te klim­mer ruim 25.000 keer aan­ge­plant bij alleen al de N206 Tjal­ma­weg. Maar ook op ande­re plek­ken langs de Rijn­land­Rou­te wordt klim­op aan­ge­plant. Bij­voor­beeld bij de Oude Rijn­brug en via­duct Omme­dijk­se­weg, om bij de uit­ein­den van de geluids­scher­men groen in te pas­sen. Benieuwd naar de ken­mer­ken van de klim­op en waar­om juist voor deze plant is geko­zen? Je leest het op de pagi­na over de klim­op

Meer weten over de groencompensatie?

Je leest alles over de groen­com­pen­sa­tie bin­nen de Rijn­land­Rou­te op de pagi­na flo­ra.