Tijd om een nieu­we boom die langs de Rijn­land­Rou­te geplant wordt in de spot­light te zet­ten! Deze maand is het de beurt aan de Flad­de­riep, een oer-Hol­land­se boom. Neder­land stond eeu­wen­lang vol met iepen, maar helaas werd de iep getrof­fen door de iep­ziek­te. De iep ver­dween bij­na, maar is geluk­kig weer bezig met een come-back. 

De iep wordt weer vol­op aan­ge­plant, ook langs het pro­ject. Zo is hij in 2018 in bos­vak­ken en als laan­boom in recre­a­tie­ge­bied Vliet­land aan­ge­plant en is dit voor­jaar een rij aan­ge­plant langs de Omme­dijk­se­weg. Komen­de herfst wor­den lanen in het gebied tus­sen Was­se­naar en Kat­wijk aan­ge­vuld met iepen. Om de iep een duw­tje in de rug te geven en te vie­ren dat het weer wat beter gaat, wor­den na ver­bre­ding van de N206 rond het Lam­men­schans­plein vol­op iepen aan­ge­plant. Benieuwd naar de ken­mer­ken van de Flad­de­riep? Je leest het op de pagi­na over de Flad­de­riep.

Meer weten over de groencompensatie ?

Je leest alles over de groen­com­pen­sa­tie bin­nen de Rijn­land­Rou­te op de pagi­na flo­ra.