We zijn al een flink eind op weg met het planten van groen langs de A44! In november zijn we gestart bij de afslag Leiden-West en sindsdien werken we richting het nieuwe knooppunt Ommedijk. Onder andere langs de geluidsschermen en in de taluds wordt een gevarieerd assortiment in de grond gezet met onder andere eiken, elzen, hazelaars, berken en meidoorns. Naast bomen en struiken worden er ‘boomvormers’ aangeplant. Dat zijn planten die in een struikvorm worden aangeplant, maar kunnen doorgroeien tot bomen als ze voldoende tijd en ruimte krijgen. Dit geheel groeit straks uit tot aantrekkelijke groenstroken voor onder andere vogels en insecten. In totaal gaat het om zo’n 10.000 bomen, 20.000 struiken en 30.000 haagplanten die in verschillende fases de grond in gaan.

Tot en met maart gaan we nog verder met de aanplant. Onder andere langs de A44, maar ook bij het Buizerdbos en nabij de A4/Hofvlietweg. In de zomer volgt de beplanting langs de verdiepte ligging en in het najaar wordt de draad weer opgepakt aan de kant van de A44 rondom knooppunt Ommedijk met onder meer het ecoduct en de faunapassage.

Meer informatie over de landschappelijke inpassing en de soorten flora die langs de RijnlandRoute worden geplant vind je op de pagina flora.