Een belangrijke schakel in het behouden van de ecologische verbindingen, nadat de nieuwe N434 is aangelegd, is het aquaduct dat over de verdiepte ligging is aangelegd. Dankzij het aquaduct blijft de Veenwatering exact liggen waar die altijd al lag, namelijk in een strakke lijn van Den Haag dwars door de landgoederen De Horsten tot aan de Oude Rijn in Leiden. Ook de zichtlijn blijft in stand, van Stevenshofjesmolen op de rand van de woonwijk Stevenshof tot de Zuidwijkse molen ter hoogte van De Horsten in Wassenaar.

De Veenwatering is ontstaan uit een oude veenstroom en op de oudste topografische kaarten al te herkennen. Letterlijk eeuwenoud dus. Het is daarom terecht dat deze watergang gespaard is bij de aanleg van de RijnlandRoute en de weg er respectvol onderdoor duikt. Het aquaduct is niet alleen een historische lijn op de kaart, maar ook nog steeds een belangrijke verbinding voor water, dier en mens. Het water en de oevers vormen een ecologische verbinding tussen de polders. Naast het water ligt het fietspad dat Leiden met Wassenaar verbindt. Ook in de lucht is het aquaduct Veenwatering een verbinding, namelijk voor vleermuizen. Verschillende vleermuissoorten gebruiken de Veenwatering als vaste vliegroute en foerageergebied. Ook een soort snelweg dus, maar dan een heel oude en voor de kleinere, bijna onzichtbare bewoners van dit gebied.

..
In juli 2020 nam Johan Overdevest een kijkje bij het aquaduct tijdens de opnames van de RijnlandRoute op Omroep West. Bekijk de aflevering terug op YouTube .