Dit plantseizoen is de provincie Zuid-Holland gestart met de groencompensatie voor de RijnlandRoute. In totaal gaat het om zo’n 10.000 bomen, 20.000 struiken en 30.000 haagplanten die de grond in gaan. Als symbool voor de terugkeer van groen rondom de RijnlandRoute is door Frederik Zevenbergen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en Ashley North, wethouder van de gemeente Leiden, een boom geplant op een toepasselijke locatie: in de binnenbocht van een afslag van de A44 bij Leiden-West. Hier komen infrastructuur, bouw en het benutten van ruimte voor groen op een bijzondere manier samen.

Landschappelijke inpassing

Nu veel onderdelen van de RijnlandRoute (voor de N434) civieltechnisch gereed zijn, breekt de fase aan van de landschappelijke inpassing. Bij landschappelijke inpassing gaat het om het creëren van een nieuw evenwicht tussen de nieuwe infrastructuur en de omgeving. Dat betekent onder meer dat waar plek is en mogelijkheden zijn nieuw groen door de provincie wordt aangeplant. Hiervoor zijn een landschapsplan, een natuurmitigatieplan en bomencompensatieplannen opgesteld, in nauw overleg met gemeenten, aannemer Comol5, de Bomenbond Rijnland en diverse bewonersorganisaties.

Biodiversiteit en veranderend klimaat

De provincie zet in op volledige groencompensatie. Dat is een ingewikkelde puzzel, waarbij rekening moet worden gehouden met de beperkte ruimte in het projectgebied. Om volledige compensatie te bereiken, werkt de provincie intensief samen met onder andere de gemeente Leiden om herplant locaties te vinden. Ook buiten de projectgrenzen van de RijnlandRoute wordt naar herplant locaties gezocht, onder andere in overleg met omliggende gemeenten. Bij de herplant zelf wordt rekening gehouden met biodiversiteit, het belang van open weides, het veranderende klimaat en de ecologische waarde van nieuwe aanplant. En waar mogelijk wordt de situatie voor flora en fauna verbeterd.

Verwijzing naar Leiden Bio Science Park

De locatie waar de boom is geplant is het zogenaamde ‘logo-eiland’. De landschapsarchitect heeft ervoor gekozen om hier 35 zuilvormige eiken te planten in de vorm van het logo van het naastgelegen Leiden Bio Science Park. De komende weken plant de groenaannemer meer bomen en planten bij de afslag Leiden-West en zal vervolgens in het nieuwe jaar langs de A44 in de richting de Stevenshof werken.

Groen langs de RijnlandRoute

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inrichting van het landschap rondom de nieuwe infrastructuur en herstellen van natuurwaarden: behouden wat kan, herstel waar het groen verdwenen is en waar mogelijk zelfs de situatie voor flora en fauna verbeteren. Kijk voor meer informatie over de landschappelijke inpassing van de RijnlandRoute op de pagina flora.