De fiets­tun­nel Hof­weg onder de A4 is bij­na klaar. Deze en vol­gen­de week wordt gewerkt aan de afwer­king van het pad en de wand. Op de wand is een kunst­werk gemon­teerd; een 86 meter lan­ge pano­ra­mafo­to waar­op het land­schap uit de omge­ving te zien is. In de week van 29 novem­ber wordt de laat­ste laag asfalt aan­ge­bracht op het fietspad.

Het ver­haal ach­ter de foto

De pano­ra­mafo­to die nu op de wand te zien is, is niet zomaar een land­schaps­fo­to, daar zit een bij­zon­de­re bewer­king in en een gedach­te ach­ter. Ook qua tech­niek kwam er veel bij kij­ken om de foto te maken. Benieuwd? Lees er alles over in het bericht over de pano­ra­mafo­to.