In de week van 17 januari starten we met het terug brengen van het groen langs de A44 bij de Hadewychlaan. Er worden struiken en bomen geplant, waaronder de wintereik, de veldesdoorn en de zachte berk. De bomen en struiken worden in delen geleverd en geplant. De reden daarvoor is dat het weer tijdens dit seizoen onzeker is, en met vorst kan er niet worden geplant. Steeds wanneer er weer een deel is geplant en het weer laat het toe, kan de volgende lading worden geleverd. Naar verwachting is het planten op deze locatie eind februari gereed.

Inpassingsplan A44/ Stevenshof

Door de verbreding van de A44 komt de snelweg dichterbij. Dankzij het 6 meter hoge geluidsscherm wordt het toch stiller dan in de oude situatie. Om dat hoge scherm aan het zicht te onttrekken voor omwonenden, wordt het scherm ingeplant met bomen en struiken van verschillende hoogtes, direct bij aanplant. Deze beplantingsstrook met heel diverse soorten is aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Ook dient de bosrand als vliegroute voor vleermuizen. Naast bomen en struiken worden er ‘boomvormers’ aangeplant. Dat zijn planten die in een struikvorm worden aangeplant, maar kunnen doorgroeien tot bomen als ze voldoende tijd en ruimte krijgen.

Meer weten over de groencompensatie en de landschappelijke inpassing? Lees er alles over op de pagina flora.