Tot aan de zomer voltooien we de inrichting van de parkstrook ten noorden van de nieuwe Tjalmaweg. Hier kun je straks wandelen, fietsen, ontmoeten en spelen. Wil je weten hoe de parkstrook er straks definitief uitziet en waar de diverse bomensoorten en struiken worden aangeplant? En waar de wandelpaden, het doorfietspad, de bruggetjes voor voetgangers en fietsers en de speeltoestellen voor kinderen komen? Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Uitgangspunten en ontwerpprincipes

Voor de RijnlandRoute is de landschappelijke inpassing belangrijk; de nieuwe infrastructuur wordt zo goed mogelijk ingepast in de omgeving, met veel aandacht voor flora en fauna. Dit principe is ook toegepast bij het projectdeel N206 ir. G. Tjalmaweg. Met de gemeente Katwijk is de inrichting van de parkstrook afgestemd, o.a. gericht op het in stand houden of verhogen van de kwaliteit in de parkstrook. BoschSlabbers Landschapsarchitecten, verantwoordelijk voor het ontwerp, paste de volgende uitgangspunten toe:

  • De parkstrook is één park, een landschap, van de woningen tot aan de Tjalmaweg
  • Er komt veel variantie in sfeer door diverse boomsoorten en speeltoestellen
  • De parkstrook beleef je, door te ontspannen, spelen én te bewegen
  • We behouden en verbeteren de ecologische waarden
Voorzieningen in de parkstrook

Aannemer Boskalis en provincie Zuid-Holland hebben in een eerder stadium bewoners in de omgeving betrokken bij de inrichtingsplannen voor de parkstrook. Ook zijn er aanvullende hinderbeperkende maatregelen uitgevoerd om de hinder van de tijdelijke N206 te verzachten. Dit heeft voor de parkstrook geresulteerd in een extra bosje ten behoeve van biodiversiteit, avontuurlijke speelplekken, upgrading van het voetpad, aanplant grotere bomen en ontmoetingsplekken. Voor kinderen komt er in de parkstrook veel gevarieerd speelmateriaal, zoals stapstenen door het water, een spannend bospad, een klauterboom, een trekvlot, jeu de boules spel en evenwichtsbalken. Er komt een vlonder en de honden uitlaatplaats verhuist van de tijdelijke naar de definitieve plek.

Wandelen en fietsen

Voetgangers krijgen meer ruimte dan vroeger. Waar vroeger het water een scheiding vormde tussen de Tjalmaweg en de parkstrook, is het water nu onderdeel van het park. Wandelaars en fietsers worden gescheiden; een flinke verbetering voor wandelaars die vroeger over de fietspaden liepen. In de nieuwe situatie zijn er niet alleen meer wandelpaden, ze zijn nu ook geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. De bestaande bruggetjes voor voetgangers en fietsers zijn vervangen door vier bruggen. Het fietspad door de parkstrook is straks onderdeel van de doorfietsroute tussen Leiden en de kust, diverse fietspaden van en naar de wijk sluiten hier op aan.

Bomen, struiken, hagen en grassen

In de parkstrook is bij de keuze voor nieuwe bomen, struiken, hagen en grassen rekening gehouden met soorten die voor vogels, bijen, vlinders en insecten aantrekkelijk zijn. Een groot deel van de parkstrook is ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel en vier insectenhotels zorgen voor een duurzaam ecosysteem. De afwerking van de oevers van de watergangen is zoveel mogelijk afgestemd op planten en dieren die daar groeien en leven, rekening houdend met de veiligheid van spelende kinderen. Ook buiten de parkstrook komen er bomen en struiken. Zoals bij de nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen Valkenburg-Oost en West. In totaal zijn of worden er ruim 500 nieuwe bomen en meer dan 5.500 struiken aangeplant. Deels is geïnvesteerd in een grotere plantmaat van de bomen dan gebruikelijk. En langs de wanden en geluidsschermen van de verdiepte ligging zijn 38.000 klim- en hangplanten geplant, die zorgen voor een divers en groen aanzicht van de 2 kilometer lange, deels verdiepte, Tjalmaweg.

Planning

De inrichting van de parkstrook, als onderdeel van het project Tjalmaweg, wordt deze zomer afgerond. In november volgt nog de aanplant van bomen, omdat de wortels van de bomen – na het bloeiseizoen – in de herfst beter aanslaan. In de parkstrook gaat Boskalis na de zomer verder met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de bouw van het Broekwegviaduct, als onderdeel van de HOV R-net verbinding tussen Leiden en Katwijk.

Plattegrond en toelichting

Download plattegronden en informatie over de inrichting van de parkstrook: