Vandaag plantten gedeputeerde Frederik Zevenbergen en wethouder Gerard Mostert de eerste van 38.000 klim- en hangplanten langs de Tjalmaweg. Deze klimplanten zorgen voor een natuurlijk en groen aanzicht van de wanden van de 2 kilometer lange verdiepte Tjalmaweg. Frederik Zevenbergen: “Net als bij andere delen van de RijnlandRoute hebben we ook bij de Tjalmaweg ruime aandacht besteed aan groen. En aan een goede inpassing in het landschap. Dit zorgt voor een prettige beleving van de weg, zowel voor weggebruikers als voor omwonenden.” De klim- en hangplanten langs de verdiepte ligging doen er ongeveer 3,5 jaar (4 groeiseizoenen) over om de lamellenwanden en geluidsschermen te bedekken.

Voor de Tjalmaweg werd met de gemeente Katwijk een groenplan ontwikkeld, gericht op het in stand houden of verhogen van de kwaliteit. Bij het ontwerp van de weg en de groenaanpassingen is rekening gehouden met de omgeving, met oog voor licht, lucht, ruimte en zichtlijnen. Wethouder Gerard Mostert benadrukt het belang van een groene inpassing van de Tjalmaweg voor de gemeente. Mostert: “Ik ben blij met de aandacht voor het groen langs de nieuwe Tjalmaweg. Dit is belangrijk voor bewoners en gebruikers van o.a. de parkstrook aan de noordzijde van de Tjalmaweg.” Bij de aanplant van nieuwe bomen en struiken langs de nieuwe aansluitingen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West komen gevarieerde soorten die voor veel dieren aantrekkelijk zijn. Een groot deel van de parkstrook wordt bijvoorbeeld ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel, aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere insecten.

Diverse soorten klim- en hangplanten

Er worden 38.000 klim- en hangplanten aangeplant langs de wanden van de verdiepte ligging en de geluidsschermen. Daarvoor worden 5 verschillende soorten gebruikt. Dit zijn klimop, Clematis (bosrank), wilde kamperfoelie, wilde wingerd en de boomwurger. Dit levert een gevarieerd beeld op, zowel in de zomer als in de winter. Ook is er rekening gehouden met de zon- en schaduwzijde van de verdiepte ligging van de Tjalmaweg.

Lamellenwand, meer dan een plantenrek

De lamellenwand is inmiddels aan weerszijden tegen de gewapende grondconstructie (de wanden van de verdiepte ligging) geplaatst. De lamellen fungeren niet alleen als groeibasis voor de verticale beplanting langs de Tjalmaweg, maar dienen ook als rand-/valbeveiliging vanuit de omgeving. En samen met de planten beschermen de houten latten straks ook het geotextiel van de gewapende grondconstructie tegen UV-licht.