Na een rus­ti­ge opstart vori­ge week, wordt er deze week weer vol­op gewerkt in en naast de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg, de onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen Val­ken­burg-Oost en West en de Toren­vliet­brug. Je leest het weer in deze 2-weke­lijk­se bouwupdate.

Kool­tuin­weg

Ter hoog­te van Hout­han­del van Rijn zijn we begon­nen met de fase­ring (en bereik­baar­heid) van de defi­ni­tie­ve Kool­tuin­weg. Bin­nen­kort zal de Kool­tuin­weg-West (tra­cé tus­sen de Hout­han­del – aan­slui­ting Val­ken­burg-West) wor­den gere­no­veerd. Hier­door zal de door­gaan­de ver­bin­ding tij­de­lijk gestremd zijn. Meer infor­ma­tie hier­over volgt later.