Rotonde Voorschoterweg/Torenvlietslaan
Afgerond augustus 2020 Rotonde in gebruik
Afgerond maart 2021 Aanplant knotwilgen in het midden van de rotonde
Torenvlietbrug

We bouwen gefaseerd: eerst bouwen we de nieuwe brug. Daarna rijdt het verkeer tijdelijk over de nieuwe brug. Dan passen we de bestaande brug aan en tot slot rijdt het verkeer over de beide bruggen.

Januari 2021 Start bouw nieuwe Torenvlietbrug
Afgerond juli 2022 Tijdelijk alle verkeer over nieuwe Torenvlietbrug
3 april 2023 Beide bruggen gereed en in gebruik
Tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg
Augustus 2021 Tijdelijke N206 in gebruik
12 maart 2023 Tijdelijke N206 buiten gebruik
Verdiepte ligging en ongelijkvloerse aansluitingen
Augustus 2021 Start aanleg verdiepte ligging
12 maart 2023 Zuidelijke rijbaan (2 richtingen) nieuwe N206 in gebruik
3 april 2023 Alle rijstroken (2×2) nieuwe N206 Tjalmaweg in gebruik
3 april 2023 Aansluiting Valkenburg-Oost in gebruik
14 juli 2023 Aansluiting Valkenburg-West in gebruik
Inrichting parkstrook en snelfietspad
Afgerond voorjaar 2021 1e fase inrichting parkstrook bij Duinzicht gereed
4 juli 2023 Inrichting parkstrook en snelfietspad gereed
Project gereed
Zomer 2023 Project gereed

De RijnlandRoute wordt in 3 delen gerealiseerd en in 3 contracten in de markt gezet:

  1. het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West;
  2. N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk;
  3. N206 Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden.

Volgens huidige planning is de N206 Tjalmaweg als eerste gereed in de tweede helft van 2023, gevolgd door de N434/A44/A4 in de zomer van 2024. Voor het project N206 Europaweg is de verwachting dat er eind 2023 een aannemer geselecteerd wordt. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.