Een groen, natuurlijk “landschap” ervaren als je straks over de Tjalmaweg rijdt, met aan weerszijden groene wanden. Zover is het nu nog niet, maar dat is wel de bedoeling. Boskalis is inmiddels gestart met het aanbrengen van de lamellenwand die de (klim)planten langs de weg in de toekomst gaat ondersteunen. Inmiddels zijn deze duurzame houten lamellen over een lengte van 150 meter (aan weerszijden van de weg) bevestigd. We werken van oost naar west en in totaal is er ruim 5 kilometer lamellenwand nodig.

FSC-gecertificeerd hout

De houten latten, van Platowood Vuren, zijn afkomstig uit verantwoord beheerde bossen in Noord-Europa. Het FSC-gecertificeerde hout is verduurzaamd, zonder daarvoor chemische toevoegingen te gebruiken. Deze bewerking versterkt de eigenschappen van het hout en breekt suikers af. Suikers zijn namelijk een voedingsbodem voor schimmels. Het hout gaat hierdoor minstens 50 jaar mee, zonder dat daar onderhoud voor nodig is. De latten hebben een lengte van 4,5 meter.

Meer dan een plantenrek

De lamellenwand wordt tegen de gewapende grondconstructie (de wanden van de verdiepte ligging) geplaatst. De lamellen fungeren niet alleen als groeibasis voor de verticale beplanting langs de Tjalmaweg, maar dienen ook als rand-/valbeveiliging vanuit de omgeving. En samen met de planten beschermen de houten latten straks ook het geotextiel van de gewapende grondconstructie tegen UV-licht.

De planten groeien vanaf de boven én vanaf de onderkant tegen de wanden van de verdiepte ligging.