De N434 Corbulotunnel gaat in de tweede helft van 2024 open voor verkeer. Dat komt naar voren uit de nieuwe planning die gemaakt is n.a.v. de brand die in juni jl. heeft plaatsgevonden.

Met de brand zijn er tunneltechnische installaties verloren gegaan, die speciaal aangeschaft en getest waren voor de Corbulotunnel. Deze onderdelen worden opnieuw ingekocht en gemonteerd in de tunnel en verdiepte ligging. Met name de levertijden van de nieuw te bestellen onderdelen vormden een uitdaging bij het maken van de nieuwe planning. De gevolgen zijn inmiddels met betrokken partijen afgestemd, waardoor de nieuwe planning bepaald kon worden, resulterend in de openstelling in de tweede helft van 2024.

Monteren, testen en openstellingsvergunning

Het monteren en aansluiten van de laatste onderdelen duurt naar verwachting nog tot eind 2023, waarna pas het testproces zou kunnen starten. Om niet nog meer tijd te verliezen, is besloten om het testproces van onderdelen die beschikbaar zijn te starten vanaf eind april 2023. Uiteindelijk worden alle 54 deelinstallaties eerst los van elkaar getest en daarna ook in samenhang met elkaar. De tunnel en verdiepte ligging zijn samen zo’n 4 km lang, waardoor één installatie al snel uit duizenden onderdelen kan bestaan. Al met al kost het monteren en testen van al deze onderdelen dan ook flink wat tijd. Wanneer alles naar behoren werkt, wordt de openstellingsvergunning aangevraagd. Dit vergunningenproces duurt een aantal maanden.

In het artikel van juni 2022 lees je meer over wat er de komende tijd nog gedaan moet worden voordat het verkeer veilig door de tunnel kan rijden.

Planning Tjalmaweg en Europaweg

De N206 ir. G. Tjalmaweg is volgens de huidige planning in de tweede helft van 2023 gereed. Voor de N206 Europaweg is de verwachting dat de aanbesteding begin 2023 start. Vervolgens wordt in samenwerking met de te selecteren aannemer een planning gemaakt.